เมืองไทยของเรา

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

จังหวัด คือส่วนราชการระดับภูมิภาคของไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ นับถึงปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด และ ...

Read More »