เทคโนโลยี

น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร มีกี่ประเภท

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ น้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้เติมเครื่องยนต์ได้เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน มาตรฐานทั่วไป โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง ในขณะเดียวกันกลับส่งผลดีโดยทำให้เครื่องยนต์ปล่อยไอเสียออกมาน้อยลงมาก ช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเป็นอย่างมาก น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยมีใช้กันอยู่ 3 ...

Read More »

LTE คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

LTE

LTE (Long Term Evolution) คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE เดิมทีเราเรียกกันว่าเป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบ 3.9G แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นการสื่อสารแบบ 4G ...

Read More »

RAM คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

RAM

RAM หรือ Random Access Memory มีความจำเป็นและสำคัญมากต่อคอมพิวเตอร์ RAM ถือว่าเป็นหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้หรือ Application ต่างๆของระบบ ...

Read More »