สาระน่ารู้

รายชื่ออุทยานแห่งชาติทั้งหมดในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ หมายถึงเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อที่จะรักษาและทำการคุ้มครอง ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง ...

Read More »

รถจดประกอบคืออะไร

รถจดประกอบ

คำว่า รถจดประกอบ เกิดจากการรวมตัวกันของคำ 3 คำ คือคำว่า”รถ” คำว่า”จด” และคำว่า”ประกอบ” โดยที่คำว่า รถ ...

Read More »

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง มีอะไรบ้าง

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง มีอยู่หลายชนิดหลายชนิดและหลายจำพวกด้วยกัน มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง ธาตุเหล็กได้รับการศึกษาและยืนยันว่าเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นมากที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับร่างกายของเรา เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ร่างกายใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเอง ธาตุเหล็กสามารถพบได้ในอาหารกลุ่มต่างๆเหล่านี้ครับ 1. ผัก ผักที่ให้ธาตุเหล็กสูงคือผักที่มีใบสีเขียวจัด เช่น ...

Read More »

ธาตุเหล็ก มีความสำคัญอย่างไร

ธาตุเหล็กมีความสำคัญอย่างไร

ธาตุเหล็ก คือธาตุอาหารหรือเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อร่างกาย ร่างกายใช้ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง โดยสีแดงของเลือดคือสีของธาตุเหล็กนั่นเอง ธาตุเหล็กที่ร่างกาบรับเข้าไปจะไปจับตัวกับโปรตีนที่ชื่อว่าฮีโมโกลบิน หรือฮีม (heme) จากนั้นจะกระจายตัวไปยังไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงต่อไป เม็ดเลือดแดงที่ผลิตได้ก็จะทำหน้าที่ลำเลียงอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนั้นจึงถือได้ว่าธาตุเหล็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ...

Read More »

อริยสัจ 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อริยสัจ 4 หมายถึงความจริงอันประเสริฐ ความจริงแห่งพระอริยะ มีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ความจริงอันประเสริฐทั้ง 4 ประการของอริยสัจ ...

Read More »

ศาลแพ่งคือใคร มีหน้าที่อะไร

ศาลแพ่ง

ศาลแพ่ง คือศาลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งหรือคดีเกี่ยวกับเงินๆทองๆนั่นเอง ศาลแพ่งหรือเรียกอีกชื่อว่าศาลผู้บริโภค มีหน้าที่หลักในการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอง เรื่องหนี้สิน การขอให้ชำระหนี้ เหล่านี้เป็นต้น โดยจะพิจารณามูลหนี้ไปตาม คำร้อง/คำโต้แย้ง ของคู่ความทั้งสอง ...

Read More »

ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่อะไร

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ด้านหน้าของลำคอ ใต้ลูกกระเดือก มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ต่อมไทรอยด์มีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ มีขนาดยาว 4 ซม. ...

Read More »

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออก เป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีความสำคัญมากที่สุด จังหวัดในภาคตะวันออกมีทั้งหมด 7 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด ...

Read More »

ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันตก อยู่ทางตะวันตกของประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นทั้งที่สูงและที่ราบต่ำ ภาคตะวันตกมีจังหวัดทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

Read More »

ภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคกลาง อยู่ตอนกลางของประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอยู่หนาแน่น ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท ...

Read More »