สาระน่ารู้

ภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศไทย ด้านบนติดกับภาคตะวันตก ภาคใต้นั้นมีจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร ...

Read More »

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคเหนือ อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 9 จังหวัดคือ 1. จังหวัดเชียงราย (ชื่อเดิม โยนกเชียงแสน) ...

Read More »

หน้าที่ของม้าม ม้ามทำหน้าที่อะไร

ม้าม

ม้าม (Speen) เป็นอวัยวะที่สำคัญมากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภท มีรูปร่างเป็นทรงเรียวรีคล้ายเมล็ดถั่ว ม้ามเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณช่องท้องส่วนบน โดยใต้กะบังลมทางซ้าย ใกล้กับตับอ่อนและไตด้านซ้าย ม้ามจะถูกยึดติดกับช่องท้องโดยเยื่อบุช่องท้อง ขนาดของม้ามก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนแต่จะไม่ต่างกันมากนัก โดยเฉลี่ยแล้วม้ามจะมีขนาดยาวประมาณ ...

Read More »

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่มีพื้นที่และมีจังหวัดมากที่สุดของไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดอยู่ทั้งหมด 20 จังหวัดดังนี้ 1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More »

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

จังหวัด คือส่วนราชการระดับภูมิภาคของไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ นับถึงปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด และ ...

Read More »

ทองไม่รู้ร้อน

สำนวน ทองไม่รู้ร้อน หมายถึง ทำตัวเฉยเมย ไม่สะทกสะท้าน กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของสำนวนทองไม่รู้ร้อนไว้ว่า หมายถึง เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ...

Read More »

รางวัลซีไรต์ คืออะไร

รางวัลซีไรต์

รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) คือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน รางวัลซีไรต์ หรือ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers ...

Read More »

ตาเป็นสับปะรด

สำนวนไทย ตาเป็นสับปะรด หมายถึง มีพรรคพวกที่คอยสอดส่องเหตุการณ์ให้อยู่รอบข้าง สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงคนที่มีพรรคพวกบริวารมาก สามารถเป็นหูเป็นตา คอยส่งข่าว คอยแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทราบได้โดยตลอด เปรียบได้ดังสับปะรอซึ่งมีตาอยู่รอบตัวนั่นเอง ตัวอย่างการนำสำนวนตาเป็นสับปะรดไปใช้ ...

Read More »

ดินพอกหางหมู

สำนวนไทย ดินพอกหางหมู หมายถึง การปล่อยให้การงานคั่งค้าง พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบถึงคนที่ไม่ชอบจัดการสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว ชอบสะสม หมักหมมงานการเอาไว้จนพอกพูนเป็นงานจำนวนมากจนยากที่จะสะสางให้สำเร็จโดยเร็ว เปรียบได้กับหมูที่ชอบนอนเล่นปลักโคลนเลนจนดินพอกที่หางเป็นก้อนใหญ่ จนหมูเองเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนลำบาก ...

Read More »

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

สำนวนไทย ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึง อาศัยผู้อื่นทำงานให้มักไม่สะดวกเหมือนทำด้วยตนเอง สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงการที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ย่อมสามารถนำความลำบาก อึดอัด ไม่สะดวก มาให้ในที่สุด ...

Read More »