สำนวนสุภาษิต

ทองไม่รู้ร้อน

สำนวน ทองไม่รู้ร้อน หมายถึง ทำตัวเฉยเมย ไม่สะทกสะท้าน กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของสำนวนทองไม่รู้ร้อนไว้ว่า หมายถึง เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ...

Read More »

ตาเป็นสับปะรด

สำนวนไทย ตาเป็นสับปะรด หมายถึง มีพรรคพวกที่คอยสอดส่องเหตุการณ์ให้อยู่รอบข้าง สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงคนที่มีพรรคพวกบริวารมาก สามารถเป็นหูเป็นตา คอยส่งข่าว คอยแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทราบได้โดยตลอด เปรียบได้ดังสับปะรอซึ่งมีตาอยู่รอบตัวนั่นเอง ตัวอย่างการนำสำนวนตาเป็นสับปะรดไปใช้ ...

Read More »

ดินพอกหางหมู

สำนวนไทย ดินพอกหางหมู หมายถึง การปล่อยให้การงานคั่งค้าง พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบถึงคนที่ไม่ชอบจัดการสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว ชอบสะสม หมักหมมงานการเอาไว้จนพอกพูนเป็นงานจำนวนมากจนยากที่จะสะสางให้สำเร็จโดยเร็ว เปรียบได้กับหมูที่ชอบนอนเล่นปลักโคลนเลนจนดินพอกที่หางเป็นก้อนใหญ่ จนหมูเองเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนลำบาก ...

Read More »

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

สำนวนไทย ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึง อาศัยผู้อื่นทำงานให้มักไม่สะดวกเหมือนทำด้วยตนเอง สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงการที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ย่อมสามารถนำความลำบาก อึดอัด ไม่สะดวก มาให้ในที่สุด ...

Read More »

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

สำนวน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว หมายถึง ดินแดนหรือพื้นที่ที่ความอุดมสมบูรณ์ สำนวนนี้มักถูกนำมาใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่หรือสถานที่ใดๆ โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าไม่ว่าจะไปตรงไหนก็มีอาหารให้กินไม่มีขาด ลงไปในน้ำก็มีปลา ลงไปในนาก็มีข้าว คำสำนวนในน้ำมีปลาในนามีข้าว ...

Read More »

คำคม ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้

คำคม ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ เป็นวลีอมตะของพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ได้กล่าวลีนี้ไว้เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในขณะดำรงตำแหน่ง โดยเป็นคำกล่าวที่มาจากคำเต็มที่ว่า “ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ...

Read More »

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด

สำนวนไทย ซื่อเหมือนแมวนอนหวด หมายถึง ทําเป็นซื่อ ทำเป็นเชื่อง แต่ซ่อมคมเอาไว้ สำนวนนี้โบราณท่านเปรียบคนที่ชอบทำตัวเงียบๆ ซื่อๆ แต่ความจริงกลับซ่อนคม ซ่อนอันตรายเอาไว้ ...

Read More »

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

สำนวน ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก หมายถึง อบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีได้ง่ายกว่าอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่ สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบถึงการอบรมสั่งสอน ถ้าได้ทำตั้งแต่ยังเด็กแล้ว ย่อมจะง่ายกว่าการสั่งสอนอบรมคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ดังนั้นเมื่อสั่งสอนอะไรก็จะสามารถจดจำและปฏิบัติตาม ...

Read More »

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เป็นคำพังเพยและสำนวนไทย หมายถึง การพึ่งพาอาศัยกัน โบราณท่านเปรียบเทียบการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันเอาไว้อย่างน่าฟัง ท่านเปรียบไว้ดังเช่น เรือที่ต้องพึ่งพาน้ำ เสือก็ต้องพึ่งพาอาศัยป่า เป็นต้น คำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั้น ...

Read More »

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

คำพังเพย ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง คำพังเพยนี้ใช้ในการเปรียบเทียบว่าคนเราสมัยนี้ที่เห้นสวยๆนะ เพราะว่าเครื่องแต่งเครื่องเสริมสวยทั้งนั้น หรือสามารถมองได้อีกความหมายหนึ่งคือ คนเราถึงแม้จะเกิดมาไม่สวยเหมือนคนอื่นๆ แต่ก็สามารถทำให้สวยได้ด้วยการปรุงแต่งนั่นเอง ดั่งเช่นไก่ ซึ่งไม่ได้สวยที่เนื้อหนัง ...

Read More »