เกร็ดความรู้อาเซียน

เพลง the asean way

The ASEAN Way (ดิอาเซียนเวย์) เป็นบทเพลงอย่างเป็นทางการของ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ที่เราเรียกกันว่า “อาเซียน” นั่นเอง ...

Read More »

สัตว์ประจำชาติของประเทศในอาเซียน

ประเทศในอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศไทย พม่าหรือเมียนมาร์ ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชาและเวียดนาม โดยที่เกือบทุกประเทศมีสัตว์ประจำชาติกันทั้งนั้น ...

Read More »