ความรู้รอบตัว

สมุนไพรบํารุงตับ มีอะไรบ้าง

มหัศจรรย์สรรพคุณสมุนไพร บำรุงตับ หลายคนทราบดีว่า “ตับ” เป็นอวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย มีหน้าที่หลายอย่างและมีความซับซ้อนมาก หาก “เซลล์ตับ” เสื่อมหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินชีวิตปกติประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น ...

Read More »

ศีล 10 มีอะไรบ้าง

ศีล 10 นี้ เป็นข้อปฏิบัติของสามเณร สามเณรี และสิกขมานา ศีล 10 มีอะไรบ้าง โดยศีล ...

Read More »

ศีล 8 มีอะไรบ้าง

การรักษาศีล คือความตั้งใจที่เราจะละเว้นจากการทำชั่ว ความทุจริตต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ ทั้งกาย วาจา และใจ ศีลแปด หรือ อุโบสถศีล ...

Read More »

เพลง the asean way

The ASEAN Way (ดิอาเซียนเวย์) เป็นบทเพลงอย่างเป็นทางการของ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ที่เราเรียกกันว่า “อาเซียน” นั่นเอง ...

Read More »

สัตว์ประจำชาติของประเทศในอาเซียน

ประเทศในอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศไทย พม่าหรือเมียนมาร์ ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชาและเวียดนาม โดยที่เกือบทุกประเทศมีสัตว์ประจำชาติกันทั้งนั้น ...

Read More »

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีดาวอะไรบ้าง

ระบบสุริยะจักรวาล มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ 8 ดวง โคจรอยู่รอบๆ วัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองในระบบสุริยะของเรา มีอยู่นับพันล้านชิ้น มีทั้งดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ...

Read More »

น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร มีกี่ประเภท

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ น้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้เติมเครื่องยนต์ได้เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน มาตรฐานทั่วไป โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง ในขณะเดียวกันกลับส่งผลดีโดยทำให้เครื่องยนต์ปล่อยไอเสียออกมาน้อยลงมาก ช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเป็นอย่างมาก น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยมีใช้กันอยู่ 3 ...

Read More »

สัตว์ประจำชาติไทยคืออะไร

ธงชาติไทยในอดีต

สัตว์ประจำชาติของไทย ไม่ใช่แพนด้าหลินปิงแน่นอนครับ แต่ว่าคือ “ช้าง” เจ้ายักษ์ใหญ่แสนน่ารักของเรานั่นเอง! ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน ในอดีตนิยมใช้ช้างในการศึกสงคราม โดยที่ช้างจะเป็นพาหนะของแม่ทัพนายกองหรือพระมหากษัตริย์ ในขณะที่ช้างบางส่วนก็ถูกนำไปใช้แรงงานจำพวกลากจูง เช่น ...

Read More »

วาฬสีน้ำเงิน สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วาฬสีน้ำเงิน

วาฬสีน้ำเงิน (Blue Whale) เป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในโลก ไม่จัดอยู่ในกลุ่มปลาเนื่องจากเป็นสัตว์เลือดอุ่นและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลลึกทั่วไป เจ้าวาฬกลุ่มนี้ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ไม่มีอันตรายกับมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ อาศัยกินแพลงก์ตอนหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กๆเป็นอาหารเท่านั้น ลักษณะทั่วไปของวาฬสีน้ำเงิน ...

Read More »

ดวงจันทร์อยู่ในระบบสุริยะหรือไม่

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์ (Moon) จัดอยู่ในกลุ่มดาวบริวาร ซึ่งหมายถึงดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวแม่ ดวงจันทร์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของระบบสุริยะ มีลักษณะเป็นดาวเคราะห์ประเภทหนึ่งเพราะไม่มีแสงในตัวเอง ไม่ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในชั้นของดาวเคราะห์หลักเหมือนอย่างดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวเคราะห์อื่นๆจำนวน ...

Read More »