ร่างกายของเรา

หน้าที่ของไตมีอะไรบ้าง !

ไตทําหน้าที่อะไรบ้าง? ไต มีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วแดง มีขนาดเท่ากับกำปั้น คนปกติจะมีไต 2 ข้างวางอยู่บริเวณกลางหลังข้างละ 1 อัน หน้าที่ของไตเบื้องต้นที่เราทราบๆกันคือเปรียบเสมือนเครื่องกรองของเสีย ...

Read More »

อาหารบํารุงตับ มีอะไรบ้าง !!!

หากพูดถึงการรับประทานอาหารของคนเราในปัจจุบัน คงต้องยอมรับว่าหลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เพราะตระหนักถึงคุณประโยชน์ของอาหารที่รับประทานเข้าไปว่าสามารถบำรุงและป้องกันสุขภาพร่ายกาย จากภัยของโรคร้ายที่อาจมาเยือนได้ สำหรับอาหารที่ถือว่าเป็น “สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ” ที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้เป็น “สุดยอดอาหารบำรุงตับ” ซึ่งเป็นอาหารที่เรารับประทานกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน หรือมีส่วนประกอบของผักที่มีคุณประโยชน์ในการบำรุงตับ ...

Read More »

ลำไส้เล็กทําหน้าที่อะไร

ลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็ก (Small Intestine) เป็นส่วนที่ยาวที่สุดของทางเดินอาหาร มีความยาวประมาณ 7-8 เมตร ลำไส้เล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบทางเดินอาหาร เป็นท่อขนาดเล็ก อยู่ต่อจากกระเพาะอาหารและอยู่ก่อนลำไส้ใหญ่ ...

Read More »

ตับทําหน้าที่อะไร

ตับ

ตับ (Liver) เป็นอวัยวะที่สำคัญมากที่สุดอีกอวัยวะหนึ่งของสัตว์แทบทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วย ตับนับได้ว่าเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย มีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม อยู่ในตำแหน่งใต้ชายโครงด้านขวา มีสีแดง แบ่งออกเป็น ...

Read More »

ตับอ่อนทําหน้าที่อะไร

การทำงานของโฮร์โมนอินซูริน

ตับอ่อน (Pancreas) เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งของร่างกายเรา ทำหน้าที่หลายอย่างในระบบย่อยอาหาร ตับอ่อนจะอยู่บริเวณช่องท้องส่วนบน ค่อนไปทางซ้าย โดยจะอยู่ใต้ตับและกระเพราะอาหาร ตับอ่อนถือว่าเป็นต่อมชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย โดยตับอ่อนจะมีขนาดประมาณ 6 ...

Read More »

ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่อะไร

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ด้านหน้าของลำคอ ใต้ลูกกระเดือก มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ต่อมไทรอยด์มีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ มีขนาดยาว 4 ซม. ...

Read More »

หน้าที่ของม้าม ม้ามทำหน้าที่อะไร

ม้าม

ม้าม (Speen) เป็นอวัยวะที่สำคัญมากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภท มีรูปร่างเป็นทรงเรียวรีคล้ายเมล็ดถั่ว ม้ามเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณช่องท้องส่วนบน โดยใต้กะบังลมทางซ้าย ใกล้กับตับอ่อนและไตด้านซ้าย ม้ามจะถูกยึดติดกับช่องท้องโดยเยื่อบุช่องท้อง ขนาดของม้ามก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนแต่จะไม่ต่างกันมากนัก โดยเฉลี่ยแล้วม้ามจะมีขนาดยาวประมาณ ...

Read More »