สมุนไพร

ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ส้มเด จุมเห็ด ขี้คาก ลับมึนหลวง ลับหมื่นหลวง หญ้าเล็บมือหลวง หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ด ...

Read More »

กระวาน สรรพคุณและประโยชน์ของกระวานไทย

กระวาน

กระวาน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กระวานขาว กระวานดำ กระวานแดง กระวานจันทร์ ปลาก้อ ข่าโคก กระวานโพธิสัตว์ เป็นต้น ...

Read More »

เห็ดเป๋าฮื้อ สรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดเป๋าฮื้อ

เห็ดเป๋าฮื้อ

เห็ดเป๋าฮื้อ (Abalone Mushroom) หรือที่เรารู้จักกันว่า หอยโข่งทะเล จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับเห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้า มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและไต้หวัน มักพบได้ตามขอนไม้ผุ หรือเปลือกไม้ ...

Read More »

หลิว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหลิว

หลิว

หลิว มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ลิ้ว หยั่งลิ้ว เป็นต้น เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสวยงาม อีกทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยา มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน มักพบได้ตามริมแม่น้ำ มีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นผลัดใบ ...

Read More »

สมอไทย สรรพคุณและประโยชน์ของสมอไทย

สมอไทย

สมอไทย จัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่า ราชาสมุนไพร เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีหลายรสชาติทั้ง เปรี้ยว หวาน ขม เผ็ด ฝาด และเค็ม ...

Read More »

มะอึก สรรพคุณและประโยชน์ของมะอึก

มะอึก

มะอึกจัดเป็นพืชผักสวนครัวพื้นบ้านของไทย ซึ่งนิยมทานกันอย่างแพร่หลาย มีประโยชน์โดยเป็นทั้งอาหารและมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ มะเขือปู่ มะปู่ มะเขือขน หมากขน หมากอึก บักเอิก ...

Read More »

ฟักเขียว สรรพคุณและประโยชน์ของฟักเขียว

ฟักเขียว

ฟักเขียวจัดเป็นพืชผักสวนครัวคู่บ้านเรือนคนไทยมายาวนาน โดยมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ฟัก ฟักแฟง ฟักหอม มะฟักหอม บักฟัก ฟักจีน ฟักเหลือง ฟักขาว ...

Read More »

พริกหวาน สรรพคุณและประโยชน์ของพริกหวาน

พริกหวาน

พริกหวาน จัดเป็นพริกชนิดหนึ่งที่มีรสชาติหวาน กรอบ และไม่เผ็ด มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ พริกยักษ์ พริกระฆัง พริกตุ้มใหญ่ เป็นต้น จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับพริกขี้หนู ...

Read More »

ผักแพว สรรพคุณและประโยชน์ของผักแพว

ผักแพว

ผักแพวเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักแพ้ว ผักไผ่ ผักแพรว ผักแจว พริกบ้า พริกม้า จันทร์แดง จันทร์โฉม ...

Read More »

โด่ไม่รู้ล้ม สรรพคุณและประโยชน์ของโด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้ม เป็นพันธุ์ไม้ที่จัดเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านของไทยมาแต่โบราณ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ขี้ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม หนาดมีแคลน หญ้าสามสิบสองหาบ ยาอัดลม เป็นต้น โดยจัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับทานตะวัน ...

Read More »