สมุนไพร

สนสามใบ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสนสามใบ

สนสามใบ

ต้นสนสามใบ (Khasiya Pine) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เกี๊ยเปลือกบาง แปกลม แปก เกี๊ยเปลือกแดง จ๋วง สนเขา ...

Read More »

ว่านน้ำ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านน้ำ

ว่านน้ำ

ว่านน้ำ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ว่านน้ำเล็ก ฮางคาวผา ตะไคร้น้ำ กะส้มชื่น ผมผา ฮางคาวบ้าน เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป ...

Read More »

ยี่หุบ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นยี่หุบ

ยี่หุบ

ยี่หุบ จัดเป็นพันธุ์ไม้ดอกพื้นบ้านของไทยมาแต่โบราณ อีกทั้งยังจัดเป็นดอกไม้ในวรรณคดีของไทยอีกด้วย โดยปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี  มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ยี่หุบหนู ยี่หุบน้อย เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับจำปี ...

Read More »

ไมยราบยักษ์ สรรพคุณและประโยชน์ของไมยราบยักษ์

ไมยราบยักษ์

ไมยราบยักษ์ จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ไมยราบต้น ฝีหอบใหญ่ พรม ไมยราบหลวง เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง และทางตอนเหนือของประเทศเวเนซูเอล่า ...

Read More »

มะหวด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมะหวด

มะหวด

ต้นมะหวด มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หวดค่า สีหวด หวดลาว มะหวดป่า หวดคา หวดเหล้า หมากจำ สีหวดใหญ่ ...

Read More »

มะสัง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมะสัง

มะสัง

ต้นมะสัง (Wood apple) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กะสัง หมากสัง ผักสัง หมากกะสัง เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย ...

Read More »

มะคำดีควาย สรรพคุณและประโยชน์ของมะคำดีควาย

มะคำดีควาย

มะคำดีควาย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ส้มป่อยเทศ ประคำดีควาย ประคำดีกระบือ มะซัก คำดีควาย เป็นต้น มักพบได้ตามป่าเบญจพรรณชื้น และป่าดิบแล้ง ...

Read More »

มะกอกฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ของมะกอกฝรั่ง

มะกอกฝรั่ง

มะกอกฝรั่ง (Ambarella) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ มะกอก มะกอกหวาน มะกอกดง มะกอกเทศ เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับมะกอกป่า มะม่วง ...

Read More »

บัวตอง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบัวตอง

บัวตอง

ต้นบัวตอง (Mexican flower) เป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีความสวยงาม มีลักษณะคล้ายดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเล็กกว่า จะบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาว มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ดาวเรืองญี่ปุ่น ทานตะวันหมู ...

Read More »

ทรงบาดาล สรรพคุณและประโยชน์ของต้นทรงบาดาล

ทรงบาดาล

ต้นทรงบาดาล (Kalamona) จัดเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของไทย มีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องรำพันพิลาป ของ สุนทรภู่ ทรงบาดาลมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สะเก้ง ขี้เหล็กบ้าน สะแก้ง ...

Read More »