สมุนไพร

มะพูด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมะพูด

มะพูด

ต้นมะพูด จัดเป็นพันธุ์ไม้พื้นบ้านของไทยแต่โบราณ ในปัจจุบันหาพบได้ยาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ไข่จระเข้ ตะพูด ส้มป่อง ส้มม่วง พะวาใบใหญ่ ปะหูด ...

Read More »

พลับพลา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพลับพลา

พลับพลา

พลับพลา มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กะปกกะปู คอมขน สากกะเบือละว้า พลาขาว พลาลาย ขี้เถ้า มะก้อม มะคอม ...

Read More »

โป๊ยกั๊ก สรรพคุณและประโยชน์ของโป๊ยกั๊ก

โป๊ยกั๊ก

โป๊ยกั๊ก จัดเป็นเครื่องเทศ และสมุนไพรของจีน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ โป๊ยกั๊กจีน จันทร์แปดกลีบ แปดแฉก เป็นต้น เดิมเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปเอเชีย บริเวณเขตร้อน ...

Read More »

บัวสาย สรรพคุณและประโยชน์ของบัวสาย

บัวสาย

บัวสายหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า บัวขม จัดเป็นพืชพื้นบ้านของไทยมาแต่โบราณ และยังเป็นพืชน้ำที่มีประโยชน์มากมาย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ บัวสายกิน บัวกินสาย ป้านแดง สัตตบรรณ เศวตอุบล ...

Read More »

น้ำนมราชสีห์ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นน้ำนมราชสีห์ใหญ่

น้ำนมราชสีห์

น้ำนมราชสีห์ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักโขมแดง หญ้าน้ำหมึก หญ้าหลังอึ่ง ตะกราเหมาะ เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับลูกใต้ใบ สบู่ดำ ...

Read More »

ต้นแดง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแดง

ต้นแดง

ต้นแดง (Iron wood) หรือที่รู้จักกันว่า ไม้แดง จัดเป็นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ แดง จะลาน จาลาน ...

Read More »

จิกน้ำ สรรพคุณและประโยชน์ของจิกน้ำ

จิกน้ำ

จิกน้ำ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กระโดนสร้อย จิกนา จิกอินเดีย จิกมุจรินทร์ ปุยสาย ลำไพ่ กระโดนทุ่ง เป็นต้น ...

Read More »

คำไทย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นคำไทย

คำไทย

ต้นคำไทย (Anotto tree) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ คำเงาะ คำแงะ คำแฝด คำแสด หมากมอง ชาติ ...

Read More »

ไข่เน่า สรรพคุณและประโยชน์ของไข่เน่า

ไข่เน่า

ไข่เน่า จัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันหาพบได้ยาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ขี้เห็น ปลู คมขวาน ฝรั่งโคก เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับคนทีสอ ...

Read More »

โกงกาง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นโกงกางใบใหญ่

โกงกางใบใหญ่

โกงกาง หรือ โกงกางใบใหญ่ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กงกางนอก โกงกางนอก กงกอน ลาน พังกา พังกาใบใหญ่ ...

Read More »