สมุนไพร

สลอด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสลอด

สลอด

ต้นสลอด จัดเป็นพันธุ์ไม้มีพิษชนิดหนึ่ง โดยทุกส่วนของต้นมีพิษหมด จึงนิยมนำไปกำจัดแมลง อีกทั้งยังจัดเป็นพันธุ์ไม้ที่หาได้ยากในปัจจุบัน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ มะข่าง บะกั้ง มะคัง มะตอด ...

Read More »

ลำดวน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นลำดวน

ลำดวน

ต้นลำดวน หรือบางที่รู้จักกันในชื่อของ หอมนวล เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ และปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยหลายเรื่องได้แก่ ลิลิตพระลอ รามเกียรติ์ อิเหนา และสมุทรโฆษคำฉันท์ มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

Read More »

ย่านางแดง สรรพคุณและประโยชน์ของย่านางแดง

ย่านางแดง

ย่านางแดง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สยาน เครือขยัน ขยัน เถาขยัน เป็นต้น มักพบได้ตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าแดง ...

Read More »

ผักบุ้งทะเล สรรพคุณและประโยชน์ของผักบุ้งทะเล

ผักบุ้งทะเล

ผักบุ้งทะเล มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักบุ้งต้น ผักบุ้งขน ผักบุ้งเล ละบูเลาห์ เป็นต้น มักพบได้ตามริมชายหาด หรือริมทะเล โดยมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก ...

Read More »

บวบหอม สรรพคุณและประโยชน์ของบวบหอม หรือบวบกลม

บวบหอม

บวบหอม หรือที่รู้จักกันในชื่อ บวบกลม จัดเป็นพืชตระกูลบวบ เช่นเดียวกับบวบเหลี่ยม บวบขม บวบงู มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่  มะบวบอ้ม มะนอยขม ...

Read More »

ตะโก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นตะโกนา

ตะโกนา

ตะโก หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตะโกนา เป็นพันธุ์ไม้ของไทยมาตั้งแต่โบราณ มีสรรพคุณทางยาขึ้นชื่อในเรื่องของการบำรุงกำลังในเพศชาย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ นมงัว มะถ่านไฟผี มะโก พญาช้างดำ ...

Read More »

ดอกดิน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นดอกดินแดง

ดอกดินแดง

ดอกดิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ต้นดอกดินแดง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หญ้าดอกขอ ข้าวก่ำนกยูง สบแล้ง ปากจระเข้ ดอนดิน เป็นต้น ...

Read More »

ชะมวง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นชะมวง

ชะมวง

ต้นชะมวง (Cowa) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หมากโมก มวงส้ม มะป่อง กะมวง ส้มมวง ยอดมวง ส้มป่อง ...

Read More »

คนทีสอ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นคนทีสอขาว

คนทีสอขาว

ต้นคนทีสอ หรือที่รู้จักกันว่า ต้นคนทีสอขาว เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เป็นอย่างมาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่  ทีสอ เทียนขาว ผีเสื้อน้อย ดินสอ ...

Read More »

ขลู่ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นขลู่

ขลู่

ต้นขลู่ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ขี้ป้าน หนาดวัว หนาดงัง หวดงั่ว หนวดงิ้ว เพี้ยฟาน เป็นต้น มักพบได้ตามที่ลุ่มชื้นแฉะ ...

Read More »