สมุนไพร

กาหลง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกาหลง

กาหลงเป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในป่าเมืองร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในประเทศไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์จำพวกเดียวกับถั่ว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกเป็นช่อสีขาว ...

Read More »

ข่า สรรพคุณและประโยชน์ของข่า

ข่า

ข่า (Galangal) เป็นพืชสมุนไพรประเภทไม้ล้มลุกตะกูลเดียวกับขิง มีหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดินและลำต้นอยู่บนดิน ข่าเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายและขึ้นได้ดีในดินทุกประเภท โดนเฉพาะถ้าเป็นที่ลุ่มมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ข่าจะเติบโตได้เร็วและให้เหง้าขนาดใหญ่ คนเอเชียนิยมนำมาทำยาและนำมาเป็นเครื่องเทศเพื่อประกอบอาหาร อาหารที่นิยมใช้ข่าเป็นส่วนผสม เช่น ...

Read More »

มะหาด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมะหาด

มะหาด (Lakoocha หรือ Monkey jack) เป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้ หมายถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อโตเต็มที่จะสูงถึง 20 เมตร สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทย ...

Read More »

มะรุม สรรพคุณและประโยชน์ของมะรุม

มะรุมเป็นพืชพื้นบ้านชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งในสมัยก่อนเราสามารถเห็นต้นมะรุมได้แทบทุกบ้าน แต่ปัจจุบันหาได้ยากขึ้น แต่ก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดในต่างจังหวัด มะรุมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน เช่น ฝัก ใบ ยอดอ่อน ราก ...

Read More »

มะม่วงหาวมะนาวโห่ สรรพคุณและประโยชน์ (ต้นหนามแดง)

มะม่วงหาวมะนาวโห่ เพี้ยนมาจากชื่อ มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่ หรือต้นหนามแดง (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Carissa Carandas Linn.) ถือว่าเป็นพืชหรือผลไม้สารพัดประโยชน์อีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันค่อนข้างหามารับประทานได้ยาก ...

Read More »