สมุนไพร

แห้วหมู สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าแห้วหมู

หญ้าแห้วหมู

แห้วหมู หรือที่รู้จักกันว่า หญ้าแห้วหมู จัดเป็นพืชจำพวกหญ้าชนิดหนึ่ง  คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นวัชพืชไร้ค่า แต่แท้จริงแล้วหญ้าแห้วหมูมีสรรพคุณทางยามากมาย โดยมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หญ้าแห้วหมู หญ้าขนหมู ซาเช่า ...

Read More »

หางนกยูง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหางนกยูงไทย

หางนกยูงไทย

ต้นหางนกยูงไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ จำพอ ซำพอ ขวางยอย ชมพอ ส้มพอ ส้มผ่อ พญาไม้ผุ นกยูงไทย ...

Read More »

หนอนตายหยาก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหนอนตายหยาก

หนอนตายหยาก

ต้นหนอนตายหยาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ปงช้าง กะเพียด ปังสามสิบ โปร่งมดง่าม ปงมดง่าม สลอดเชียงคำ เป็นต้น มักพบได้ตามป่าทั่วไป ...

Read More »

สบู่เลือด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสบู่เลือด

ต้นสบู่เลือด

ต้นสบู่เลือด มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ บัวเครือ บัวบก บัวกือ เปล้าเลือดเครือ โกฐหัวบัว พุ่งเหมาด้อย เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับบอระเพ็ด ...

Read More »

เพชรหึง สรรพคุณและประโยชน์ของว่านเพชรหึง

เพชรหึง

เพชรหึง หรือที่รู้จักกันว่า กล้วยไม้เพชรหึง หรือว่านเพชรหึง จัดเป็นพันธุ์ไม้จำพวกว่านและเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่หาดูได้ยาก เนื่องจากในหนึ่งปีจะออกดอกเพียง 3 เดือนเท่านั้น ...

Read More »

ผักเสี้ยนผี สรรพคุณและประโยชน์ของผักเสี้ยนผี

ผักเสี้ยนผี

ผักเสี้ยนผี จัดเป็นพืชจำพวกหญ้า มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักส้มผี ส้มเสี้ยนผี ผักเสี้ยนตัวเมีย ไปนิพพานไม่รู้กลับ เป็นต้น มักพบได้ตามชายป่า หรือบนเขาหินปูนที่แห้งแล้ง ...

Read More »

ชมพู่น้ำดอกไม้ สรรพคุณและประโยชน์ของชมพู่น้ำดอกไม้

ชมพู่น้ำดอกไม้

ชมพู่น้ำดอกไม้เป็นผลไม้เก่าแก่ของไทย ปัจจุบันจัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง จึงมีราคาแพงมาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ มะชมพู่ มะน้ำหอม ชมพู่น้ำ ฝรั่งน้ำ มะห้าคอกลอก เป็นต้น ...

Read More »

แคแสด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแคแสด

แคแสด

ต้นแคแสด มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ แคแดง ยามแดง เป็นต้น เดิมเป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาตอนใต้ จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับแคหางค่าง แคนา แคทะเล ปีบ ...

Read More »

กระบก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระบก

กระบก

ต้นกระบก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ มะลื่น หมักลื่น ซะอัง หลักกาย หมากบก หมากกระบก จะบก เป็นต้น ...

Read More »

กระทือ สรรพคุณและประโยชน์ของกระทือ

กระทือ

กระทือ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กระทือป่า เฮียวดำ แสมดำ กะแอน กะแวน แฮวดำ เฮียวแดง เป็นต้น ...

Read More »