สมุนไพร

บุนนาค สรรพคุณและประโยชน์ของบุนนาค

บุนนาค (Iron wood) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สารภีดอย ก้ำก่อ ปะนาคอ นาคบุตร รากบุต ต้นนาค ...

Read More »

เพกา สรรพคุณและประโยชน์ของเพกา

เพกา

เพกา จัดเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทย โดยมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ลิ้นฟ้า กาโด้โด้ง ดุแก มะลิ้นไม้ ละลิดไม้ ลิดไม้ เบโด ...

Read More »

พริกหยวก สรรพคุณและประโยชน์ของพริกหยวก

พริกหยวก

พริกหยวก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ พริกหนุ่ม พริกตุ้ม พริกตุ้มนาก พริกซ่อม เป็นต้น จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกหวาน ...

Read More »

พริกชี้ฟ้า สรรพคุณและประโยชน์ของพริกชี้ฟ้า

พริกชี้ฟ้า

พริกชี้ฟ้า จัดเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ พริกเดือยไก่ พริกหลวง พริกแล้ง พริกมัน พริกเหลือง พริกหนุ่ม เป็นต้น ...

Read More »

จำปี สรรพคุณและประโยชน์ของดอกจำปี

จำปี

จำปี เป็นดอกไม้ไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ได้แก่ อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ จุมปี จุ๋มปี๋ เป็นต้น ...

Read More »

ลิ้นมังกร สรรพคุณและประโยชน์ของลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร มีชื่อเรียกท้องถิ่นมากมายทั้งภาษาไทยและภาษาจีนได้แก่ ลิ้นแม่ยาย ลิ้นมังกรทอง เหล่งหลีเฮยะ เหล่งจิเฮี้ย หลงลี่เยียะ เป้นต้น มีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ...

Read More »

ข่อย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นข่อย

ข่อย

ข่อย หรือต้นข่อย จัดเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ตองขะแหน่ ส้มพอ ซะโยเส กักไม้ฝอย สะนาย สมนาย ...

Read More »

กระถิน สรรพคุณและประโยชน์ของกระถินไทย

กระถิน

กระถินเป็นพืชรั้ว ปลูกง่าย ตายยาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นมากมายได้แก่ กระถินณรงค์ กะเส็ดบก กระตง กระถินบ้าน กระถินน้อย กระถินหัวหงอก ...

Read More »

จันผา สรรพคุณและประโยชน์ของจันผา

จันผา

จันผา เป็นไม้ป่าที่มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร มีชื่อเรียกท้องถิ่นมากมายได้แก่ จันทร์เผา จันทน์ผา จันทน์แดง ลักกะจันทน์ ลักจั่น เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับวาสนา ...

Read More »

ตีนตุ๊กแก สรรพคุณและประโยชน์ของตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หญ้าตีนตุ๊กแก หญ้าตีนตุ๊กโต หญ้าตุ๊บโต๋ เทียนเศรษฐี เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง พบได้ง่ายตามที่ชื้น ...

Read More »