สมุนไพร

ดอกบานเย็น สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบานเย็น

ดอกบานเย็น

ดอกบานเย็น เป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีความสวยงามเนื่องจากดอกจะมีหลากหลายสีในต้นเดียวกัน โดยดอกจะเริ่มบานในตอนเย็นและหุบในตอนเช้า มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ บานเย็น จำยาม จันยาม ตามยาม ตีจ้าเช่า เป็นต้น ...

Read More »

ถั่วแดง สรรพคุณและประโยชน์ขอถั่วแดงหลวง

ถั่วแดง

ถั่วแดง หรือที่รู้จักกันว่า ถั่วแดงหลวง เป็นพืชในโครงการหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพันธุ์มาจากแคลิฟอร์เนีย โดยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ถั่วท้องนา บ้านนา ถั่วนาเต็มกำ ...

Read More »

ถั่วดำ สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วดำ

ถั่วดำ

ถั่วดำ (Vigna mungo) เป็นถั่วเขียวชนิดหนึ่ง โดยจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วพู ถั่วลิสง ถั่วลันเตา ฯลฯ ...

Read More »

บ๊วย สรรพคุณและประโยชน์ของบ๊วย

บ๊วย

บ๊วย จัดเป็นผลไม้เมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน เป็นพืชตระกูลพรุนเช่นเดียวกับพลัม ลูกท้อ เชอร์รี่ อัลมอนด์ ฯลฯ มีหลากหลายสายพันธุ์โดยสายพันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ ...

Read More »

ปีบ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นปีบ

ปีบ

ต้นปีบเดิมเป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย และพม่า มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กาสะลอง กาซะลอง กาดสะลอง กาสะลองคำ ก้องกลางดัง กางของ เป็นต้น ...

Read More »

สารภี สรรพคุณและประโยชน์ของสารภี

สารภี

สารภี เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สารภีแนน ทรพี สารพี สร้อยพี เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับกระทิง ส้มแขก ...

Read More »

มะขามแขก สรรพคุณและประโยชน์ของมะขามแขก

มะขามแขก

มะขามแขก จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับชงโค ราชพฤกษ์ เสี้ยวดอกขาว ฯลฯ โดยมีลักษณะเป็นไม้พุ่ม สามารถทนความแล้งได้ดี ใบประกอบแบบขนนกรูปหอก มีรสเปรี้ยวหวานชุ่ม ดอกเป็นช่อสีเหลือง ...

Read More »

ผักแว่น สรรพคุณและประโยชน์ของผักแว่น

ผักแว่น

ผักแว่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ ผักลิ้นปี่ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักก๋ำหวาน หนูเต๊าะ ผักลิ้นปี่ เป็นต้น พบได้ตามหนองน้ำที่ชื้นแฉะ หรือตามทุ่งนา ...

Read More »

กฤษณา สรรพคุณและประโยชน์ของไม้กฤษณา

กฤษณา

กฤษณา มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สีเสียดน้ำ ตะเกราน้ำ ไม้หอม ไม้พวงมะพร้าว เซงเคง เป็นต้น มักพบได้ตามป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง ...

Read More »