สมุนไพร

กะทกรก สรรพคุณและประโยชน์ของกะทกรก

กะทกรก

กะทกรก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เงาะป่า เถาเงาะ เถาสิงโต ผักขี้หิด รุ้งนก ยันฮ้าง เยี่ยววัว ผักบ่วง ...

Read More »

สมอพิเภก สรรพคุณและประโยชน์ของสมอพิเภก

สมอพิเภก

สมอพิเภก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ลัน สะคู้ ซิบะดู่ แหน แหนต้น แหนขาว สมอแหน เป็นต้น ...

Read More »

สบู่ดำ สรรพคุณและประโยชน์ของสบู่ดำ

สบู่ดำ

สบู่ดำ จัดเป็นพืชน้ำมันชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ละหุ่งรั้ว สบู่หัวเทศ สลอดป่า สลอดดำ สลอดใหญ่ มะเยา ...

Read More »

ว่านนางคำ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านนางคำ

ว่านนางคำ

ว่านนางคำ เป็นสมุนไพรที่ได้ชื่อว่าเป็น “พญาว่าน” เนื่องจากมีสรรพคุณแก้พิษของว่านได้ทั้งปวง โดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก มีเหง้าสีเหลืองอยู่ใต้ดิน เหง้ามีกลิ่นหอม ใบเดี่ยวรูปหอกกว้าง ใต้ท้องใบมีขน ดอกเป็นช่อเชิงลดสีชมพู  ...

Read More »

ลางสาด สรรพคุณและประโยชน์ของลางสาด

ลางสาด

ลางสาด (Langsat) หรือลังสาด เป็นผลไม้เมืองร้อน และเป็นผลไม้พื้นเมืองของไทย จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับลองกอง มักพบได้ตามป่าดิบชื้น บนเขา โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบประกอบรูปไข่รี ...

Read More »

รสสุคนธ์ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นรสสุคนธ์

รสสุคนธ์

รสสุคนธ์ หรือ รสสุคนธ์ขาว เป็นพันธุ์ไม้เถาโบราณของไทย ขึ้นชื่อในเรื่อง “กลิ่นหอม” โดยเป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดียุครัตนโกสินทร์ตอนต้นหลายเรื่อง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เสาวคนธ์ มะตาดเครือ ...

Read More »

ม้ากระทืบโรง สรรพคุณและประโยชน์ของม้ากระทืบโรง

ม้ากระทืบโรง

ม้ากระทืบโรง เป็นสมุนไพรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ การบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัด มักนิยมนำมาดองกับเหล้าเพื่อดื่มหรือที่เรารู้จักกันว่า ยาดองม้ากระทืบโรง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ม้าคอกแตก คอกม้าแตก มันฤาษี กาโร ...

Read More »

มะตาด สรรพคุณและประโยชน์ของมะตาด

มะตาด

มะตาด มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ส้มปรุ ส้านกวาง ส้านท่า ส้านนป้าว ส้านใหญ่ แอปเปิ้ลมอญ ส้ามมะตาด ไม้ส้านหลวง ...

Read More »

ผักชีล้อม สรรพคุณและประโยชน์ของผักชีล้อม

ผักชีล้อม

ผักชีล้อม (Water dropwort) เป็นเครื่องเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักอัน ผักอันอ้อ จีอ้อ ผักหนอกช้าง เป็นต้น ...

Read More »

ธูปฤาษี สรรพคุณและประโยชน์ของต้นธูปฤาษี

ธูปฤาษี

ต้นธูปฤาษี จัดเป็นวัชพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กกช้าง หญ้ากกช้าง เฟื้อ เฟื้อง หญ้าเฟื้อง หญ้ากกช้าง หญ้าปรือ ...

Read More »