สมุนไพร

ชะเอมเทศ สรรพคุณและประโยชน์ของชะเอมเทศ

ชะเอมเทศ

ชะเอมเทศ เป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของจีน โดยขึ้นชื่อในเรื่องของการขจัดสารพิษ และขับเสมหะ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กำเช่า กำเช้า กันเฉ่า ชะเอมจีน เป็นต้น ...

Read More »

หมากผู้หมากเมีย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ปูหมาก หมากผู้ มะผู้มะเมีย เทียซู่ ทิฉิ่ว เป็นต้น โดยเป็นพันธุ์ไม้ที่มีหลากหลายชนิดด้วยกัน มักพบได้ตามบริเวณที่ชุ่มชื้น ...

Read More »

หงอนไก่ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหงอนไก่ไทย – เทศ

หงอนไก่

หงอนไก่ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หงอนไก่ฟ้า หงอนไก่ดง สร้อยไก่ ด้ายสร้อย ดอกด้าย หงอนไก่ดอกกลม เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเขตร้อน ...

Read More »

ลูกสำรอง สรรพคุณและประโยชน์ของลูกสำรอง

ลูกสำรอง

ลูกสำรอง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ จอง หมากจอง บักจอง ท้ายเภา พุงทะลาย เป็นต้น พบได้ตามป่าดิบเขาที่มีฝนตกชุก และมีแสงแดดส่องถึง ...

Read More »

าสัตบรรณ สรรพคุณและประโยชน์ของพญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ เป็นพันธุ์ไม้เก่าแก่ในประเทศอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สัตตบรรณ จะบัน บะซา ปูลา ปูแล ตีนเป็ด ...

Read More »

ผักติ้ว สรรพคุณและประโยชน์ของผักติ้ว

ผักติ้ว

ผักติ้ว มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ แต้วหิน ผักเตา ติ้วส้ม ติ้วขาว ติ้วยาง ติ้วเหลือง เตา เป็นต้น ...

Read More »

ผักแขยง สรรพคุณและประโยชน์ของผักแขยง

ผักแขยง

ผักแขยง เป็นผักพื้นบ้านทางภาคอีสานโดยมีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักพา จุ้ยหู่โย้ ผักกะแยง แขยง คะแยง ผักกะออม มะออม ...

Read More »

นนทรี สรรพคุณและประโยชน์ของต้นนนทรี

นนทรี

นนทรี มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สารเงิน  กระถินป่า กระถินแดง นนทรีบ้าน เป็นต้น จัดเป็นพืชในตระกูลถั่ว และเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับนนทรีป่า มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียภาคตะวันออกและภาคใต้ ...

Read More »

ดองดึง สรรพคุณและประโยชน์ของดองดึง

ดองดึง

ดองดึง จัดเป็นพืชมีพิษที่มีดอกสวยงามเป็นอย่างมาก โดยมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ก้ามปู ฟันมหา คมขวาน หัวขวาน บ้องขวาน ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู ...

Read More »

กะเม็ง สรรพคุณและประโยชน์ของกะเม็งตัวเมีย

กะเม็ง

กะเม็ง หรือกะเม็งตัวเมีย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กาเม็งคัดเม็ง หญ้าสับ ฮ่อมเกี่ยว ห้อมเกี่ยว บังกีเช้า ฮั่นเหลียนเฉ่า เป็นต้น ...

Read More »