สมุนไพร

กุหลาบมอญ สรรพคุณและประโยชน์ของดอกกุหลาบมอญ

กุหลาบมอญ

กุหลาบมอญ เป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีชื่อเรียกท้องถิ่นมากมายได้แก่ ยี่สุ่น กุหลาบออน เป็นต้น แต่เดิมเป็นกุหลาบพื้นเมืองของชาวมอญ โดยพระนเรศวรฯได้ทรงนำกลับมาจากเมืองมอญ เมื่อครั้งสงครามที่เมืองมอญ มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออก มีปลูกมากในประเทศอินเดีย ...

Read More »

เอื้องหมายนา สรรพคุณและประโยชน์ของเอื้องหมายนา

เอื้องหมายนา

เอื้องหมายนา มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เอื้องช้าง เอื้องต้น เอื้องเพ็ดม้า เอื้องดิน เอื้องใหญ่ บันไดสวรรค์ เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ...

Read More »

สายหยุด สรรพคุณและประโยชน์ของดอกสายหยุด

สายหยุด

สายหยุด เป็นพันธุ์ไม้ดอกโบราณของไทย โดยมีชื่อปรากฎอยู่ในวรรณคดีไทยหลายเรื่องได้แก่ ลิลิตตะเลงพ่าย อิเหนา และนิราศเมืองแกลง เป็นต้น มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กล้วยเครือ เครือเขาแกลบ ...

Read More »

แว่นแก้ว สรรพคุณและประโยชน์ของผักแว่นแก้ว

แว่นแก้ว

ผักแว่นแก้ว (Water Pennywort) เป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ บัวแก้ว ผักหนอก ผักหนอกใหญ่ ผักหนอกเทศ เป็นต้น จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับแครอท ...

Read More »

เมื่อย สรรพคุณและประโยชน์ของเถาเมื่อย

เมื่อย

เมื่อย หรือที่เรียกกันว่า เถาเมื่อย หรือมะเมื่อย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เมื่อยขาว มะม่วย เมื่อยขาว แฮนม่วย แฮนเครือ ...

Read More »

มะเกลือ สรรพคุณและประโยชน์ของมะเกลือ

มะเกลือ

มะเกลือ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีมาตั้งแต่โบราณ มีราคาถูก และหาพบได้ทั่วไป โดยขึ้นชื่อในเรื่องสรรพคุณทางด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายพยาธิหลายชนิด มะเกลือมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ มักเกลือ หมักเกลือ ผีเผา ...

Read More »

แพงพวย สรรพคุณและประโยชน์ของแพงพวยฝรั่ง

แพงพวย

แพงพวย เป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีความสวยงาม มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ นมอินทร์ พงพวยบก แพงพวยฝรั่ง นมอิน ผักปอดบก พังพวยบก แพงพวยบก ...

Read More »

ผักเชียงดา สรรพคุณและประโยชน์ของผักเชียงดา

ผักเชียงดา

ผักเชียงดา เป็นผักพื้นบ้านของคนภาคเหนือ โดยเป็นทั้งอาหารและมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักจินดา เจียงดา ผักเซียงดา ผักกูด ผักแซ่งดา ผักม้วนไก่ ...

Read More »

บุก สรรพคุณและประโยชน์ของหัวบุก หรือผงบุก

บุก

บุก (Konjac) เป็นพืชไทยแท้ที่มีมาตั้งแต่โบราณ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หมอ-ยวี หมอยื่อ เป็นต้น โดยบุกมี 2 ชนิดคือ ...

Read More »

นางแย้ม สรรพคุณและประโยชน์ของนางแย้ม

นางแย้ม

นางแย้ม มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ปิ้งสมุทร ป้องช้อน ปิ้งชะมด ส้วนใหญ่ ปิ้งหอม กะอุมเปอ เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับนางแย้มป่า ...

Read More »