สมุนไพร

ชะพลู สรรพคุณและประโยชน์ของใบชะพลู

ชะพลู

ชะพลู (Wildbetal Leafbush) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ช้าพลู ผักพลูนก พลูลิง ลิง ลิงนก ผักปูนา ...

Read More »

หญ้าคา สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าคา

หญ้าคา

หญ้าคา จัดเป็นวัชพืชที่ชอบแสงแดด มีความทนทานสูง เผาหรือกำจัดทำลายได้ยาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หญ้าหลวง สาแล แฝกคา คา เป็นต้น ...

Read More »

ว่านหางช้าง สรรพคุณและประโยชน์ของว่านหางช้าง

ว่านหางช้าง

สมุนไพรว่านหางช้าง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ว่านมีดยับ ว่านแม่ยับ ตื่นแจะ ว่านพัดแม่ชีม เป็นต้น โดยเป็นพืชคนละชนิดกันกับว่านหึงเพชร สมุนไพรว่านหางช้างมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ...

Read More »

พุดซ้อน สรรพคุณและประโยชน์ของดอกพุดซ้อน

พุดซ้อน

พุดซ้อน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เค็ดถวา แคถวา พุดป่า พุทธรักษา พุดฝรั่ง พุดสา พุดสวน พุดจีบ ...

Read More »

บานไม่รู้โรย สรรพคุณและประโยชน์ของบานไม่รู้โรยดอกขาว

บานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรย ไม้ดอกพื้นบ้านของไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สามปีบ่เหี่ยว กะล่อม ตะล่อม ดอกสามเดือน สามเดือนดอกขาว กุนนีดอกขาว กุนหยินขาว ...

Read More »

บานบุรี สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบานบุรีเหลือง

บานบุรี

บานบุรี หรือที่เรียกกันว่า บานบุรีเหลือง มีหลากหลายชนิดด้วยกัน โดยจะแตกต่างกันที่สีของดอกได้แก่ บานบุรีสีกุหลาบ บานพารา บานบุรีสีเหลือง เป็นต้น ซึ่งบานบุรีเหล่านี้จะเป็นพันธุ์ไม้คนละตระกูลกับ ...

Read More »

บอน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบอน

บอน

บอน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ตุน บอนหอม บอนจืด บอนเขียว บอนจีนดำ บอนท่า บอนน้ำ บอนหวาน ...

Read More »

น้ำเต้า สรรพคุณและประโยชน์ของลูกน้ำเต้า

น้ำเต้า

น้ำเต้า มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ มะน้ำเต้า ลุ้นออก หมากน้ำ น้ำโต่น เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาตอนใต้ โดยมีลักษณะเป็นไม้เถาล้มลุก เลื้อยตามพื้นดินใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยม ...

Read More »

ตะลุมพุก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นตะลุมพุก

ตะลุมพุก

ตะลุมพุก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หนามแท่ง มะคัง ลุมพุก มอกน้ำข้าว มะข้าว กระลำพุก มะคังขาว มุยขาว ...

Read More »

ตะคร้อ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นตะคร้อ

ตะคร้อ

ตะคร้อ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กาซ้อง คอส้ม เคาะ ค้อ เคาะจัก มะเคาะ ตะคร้อไข่ ปั้นรั้ว ...

Read More »