สมุนไพร

สำโรง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสำโรง

สำโรง

ต้นสำโรง จัดเป็นไม้ป่าหายากชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ จำมะโฮง มะโรง มะโหรง โหมโรง เป็นต้น มักพบได้ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ...

Read More »

ว่านมหากาฬ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านมหากาฬ

ว่านมหากาฬ

ว่านมหากาฬ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีหลายชนิดด้วยกัน โดยสามารถแบ่งออกตามสีได้ 3 ชนิดคือ สีเขียวล้วน สีแดงเข้ม และสีแดงเรื่อๆ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ คำโคก ...

Read More »

มหาหงส์ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านมหาหงส์

ว่านมหาหงส์

มหาหงส์ เป็นสมุนไพรที่จัดเป็นพืชจำพวกว่านชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ ว่านกระชายเห็น สะเลเต กระทายเหิน หางหงส์ ...

Read More »

พิลังกาสา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพิลังกาสา

พิลังกาสา

ต้นพิลังกาสา มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักจำ ผักจ้ำแดง ตีนจำ ลังพิสา ทุกรังกาสา ราม ปือนา เป็นต้น ...

Read More »

พญาไร้ใบ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เคียะจีน พญาร้อยใบ เคียะเทียน เป็นต้น มักพบได้ตามป่าเบญจพรรณ โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีลักษณะกิ่งก้านทรงกระบอกสีเขียวคล้ายปะการัง ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ...

Read More »

นมควาย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นนมควาย

นมควาย

ต้นนมควาย จัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ นมแมวป่า ติงตัง สีม่วน พีพวน ผีพวนน้อย ตีนตั่ง ตีนตั่งเครือ ...

Read More »

เติม สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเติม

เติม

ต้นเติม หรือที่รู้จักกันว่า ต้นประดู่ส้ม (Java cedar) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ดู่ส้ม ดู่น้ำ ประส้มใบเปรี้ยว ประดู่ใบเปรี้ยว ...

Read More »

ตีนเป็ดน้ำ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นตีนเป็ดน้ำ

ตีนเป็ดน้ำ

ต้นตีนเป็ดน้ำ จัดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีพิษอันตราย แต่ก็มีประโยชน์มากมายด้วยเช่นกัน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ตุม ตูม พะเนียงน้ำ สั่งลา ตีนเป็ดทะเล มะตะกอ ...

Read More »

จอก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นจอก

จอก

ต้นจอก จัดเป็นวัชพืชน้ำชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถดูดซับสารพิษได้ดี มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักกอก กากอก จอกใหญ่ เป็นต้น มักพบได้ตามลำคลอง ...

Read More »

ขมิ้นอ้อย สรรพคุณและประโยชน์ของขมิ้นอ้อย

ขมิ้นอ้อย

ขมิ้นอ้อย เป็นสมุนไพรที่อยู่คู่บ้านเรือนคนไทยมายาวนาน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สากเบือ ว่านเหลือง ขมิ้นเจดีย์ ว่ายขมิ้นอ้อย ละเมียด ขมิ้นขึ้น หมิ้นหัวขึ้น ...

Read More »