อาหารเพื่อสุขภาพ

ชาอู่หลง สรรพคุณและประโยชน์ของชาอู่หลง ชาลดไขมัน OTPP

สารบัญ – ชาอู่หลง ชาอู่หลง สุดยอดชาเพื่อสุขภาพ ประวัติชาอู่หลง ประโยชน์ของชาอู่หลง สรรพคุณชาอู่หลง ชาอู่หลง สุดยอดชาลดไขมัน ...

Read More »

อาหารที่มีฤทธิ์เย็น คืออะไร มีอะไรบ้าง

อาหารที่มีฤทธิ์เย็น คืออะไร? อาหารที่มีฤทธิ์เย็น คือ อาหารที่อยู่ในกลุ่มของอาหารตามธรรมชาติ มีรสจืด ไม่เค็มหรือเผ็ดร้อนจนเกินไป ให้พลังงานต่ำและมีเส้นใยอาหารสูง หน้าที่สำคัญของอาหารที่มีฤทธิ์เย็นต่อร่างกาย 1. ...

Read More »

อาหารที่มีกรดยูริคสูง ที่ควรหลีกเลี่ยง มีอะไรบ้าง

กรดยูริกคืออะไร? กรดยูริก(Uric Acid) เป็นกรดชนิดหนึ่งที่มีผลเสียต่อร่างกาย กรดยูริกเกิดจากกระบวนการเผาผลาญของ สารพิวรีน(Purine) ที่พบมากในอาหารจำพวกสัตว์ปีก ผักกินยอด(ยอดของผัก) และเครื่องในสัตว์ อาหารที่มีกรดยูริคสูง ...

Read More »

ผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูง

ธาตุเหล็ก คืออะไร ? ธาตุเหล็ก คือ แร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของฮีโมโกลบิน ซึ่งทำอย่างที่หลักในการสร้างเม็ดเลือดแดง หากเม็ดเลือกแดงไม่เพียงพอหรือเม็ดเลือดแดงผิดปกติ อาจส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถได้รับออกซิเจนในการหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ...

Read More »

อาหารที่มีแมกนีเซียมสูง มีอะไรบ้าง

แมกนีเซียม คืออะไร ? แมกนีเซียม คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อร่างกาย โดยเฉพาะกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ โครงสร้างของกระดูกจำเป็นต้องมีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบ นอกจากมีความจำเป็นต่อโครงสร้างของกระดูกแล้ว ...

Read More »

อาหารที่มีสังกะสีสูง มีอะไรบ้าง

สังกะสีคืออะไร? สังกะสี คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Zinc (ซิงค์) สังกะสีพบมากในร่างกายร้อยละ 90 อยู่ที่กระดูกและกล้ามเนื้อ ส่วนที่เหลือพบที่ตับอ่อน ...

Read More »

ผลไม้ต้านอนุมูลอิสระ มีอะไรบ้าง ?

อนุมูลอิสระ คืออะไร? อนุมูลอิสระ คือ โมเลกุลที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีผลเสียต่อร่างกายเพราะอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปทำลายโมเลกุลตัวอื่น ๆ ทำให้ระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายเกิดความผิดปกติได้ ...

Read More »

อาหารที่มีโฟเลตสูง มีอะไรบ้าง ?

โฟเลตคืออะไร? โฟเลต คือ วิตามินชนิดหนึ่งที่สามารถละลายในน้ำได้ โฟเลตอยู่ในกลุ่มของ “วิตามินบี 9” ถูกสร้างขึ้นโดยพืชและจุลินทรีย์ ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์โฟเลตขึ้นเองได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้น ...

Read More »

อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง ประโยชน์ของฟอสฟอรัส มีอะไรบ้าง

ฟอสฟอรัส คืออะไร? ฟอสฟอรัส คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการสร้างกระดูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ร่างกายต้องการแคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณมากเพื่อนำไปใช้ในการสร้างกระดูกและฟัน ฟอสฟอรัสจะสะสมอยู่ในกระดูกร้อยละ 80 อีกร้อยละ ...

Read More »

อาหารที่มีไอโอดีนสูง มีอะไรบ้าง

ไอโอดีน คืออะไร? ไอโอดีน ( Iodine ) คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการทำงานของต่อมไทรอยด์ ไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์หรือสร้างขึ้นได้เอง จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้น ...

Read More »