Sponsored Links

ไวรัสตับอักเสบบี อาการเป็นยังไงนะ

เรื่องน่ารู้ “ไวรัสตับอักเสบ B” กับลักษณะ ไวรัสตับอักเสบบี อาการสำคัญของโรค

ปัจจุบันหากเราพูดถึง “โรคเกี่ยวกับตับ” เราจะพบว่านอกจาก “โรคมะเร็งตับ” หรือ “ตับอักเสบเรื้อรัง” เรายังพบว่า “โรคไวรัสตับอักเสบ” เป็นโรคเกี่ยวกับตับอีกชนิดหนึ่งที่พบมากในประเทศไทยและส่วนใหญ่หลายคนอาจไม่เคยทราบว่าตนเองอาจเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี นี้ เพราะโรคนี้อาจเป็นโรคที่ไม่เคยแสดงลักษณะอาการใด ๆ

“ไวรัสตับอักเสบ ชนิด B” กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย พบร้อยละ 10 ที่เป็นพาหะของโรค คนกลุ่มที่เป็นพาหะสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นๆ ได้ แล้วคุณอยากรู้หรือไม่ว่าไวรัสตับอักเสบ B คืออะไรและอาจเป็นภัยร้ายที่สามารถทำร้ายชีวิตของคุณได้มากแค่ไหน

คนที่เป็น “ไวรัสตับอักเสบบี” อาการเป็นอย่างไร
ไวรัสตับอักเสบบี คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด B สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง เชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันทางลมหายใจ อาหารหรือน้ำดื่ม การให้นม และการจูบ
ลักษณะอาการสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบ B

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ
1. ระยะเฉียบพลัน
พบว่าผู้ป่วยมีไข้ ปวดท้องใต้ชายโครงขวา คลื่นไส้ อาเจียน ตัวเหลือง ภายในระยะเวลา 1 – 4 เดือน หลังการติดเชื้อ บางรายหากเซลล์ตับถูกทำลายมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะตับวายได้

2. ระยะเรื้อรัง
ในระยะเรื้อรังแบ่งผู้ป่วยได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มพาหะ คือผู้ที่มีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อไวรัสให้กับผู้อื่นได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์
2. กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบเรื้อรัง มีอาการ และตรวจพบการทำงานของตับว่ามีการทำงานผิดปกติ

โรคไวรัสตับอักเสบชนิด B ติดต่อกันได้อย่างไร
โดยสามารถรับเชื้อได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อไวรัส
2. การสัมผัสกับเลือด น้ำคัดหลั่ง ผ่านทางบาดแผล
3. การใช้เข็มฉีดยาหรือเข็มจากการสักร่วมกัน
4. การติดเชื้อจากแม่ขณะคลอด
5. การใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน เช่น ใบมีดโกน ที่ตัดเล็บ

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

1. การซีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด สำหรับเด็กโตหรือผู้ใหญ่อาจไม่จำเป็น เพราะมีภูมิ
ต้านทานมากขึ้น
2. ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นพาหะ ควรฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน โดยก่อน
การฉีดควรได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์เพื่อให้ทราบภาวะของการติดเชื้อ

เมื่อหลายคนได้รู้จักกับโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B และทราบถึงลักษณะไวรัสตับอักเสบบี อาการเป็นอย่างไร
ติดต่อและวิธีการป้องกันอย่างนี้แล้ว เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลายคนคงเริ่มกลัวว่าโรคนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได้โดยไม่รู้ตัว การป้องกันอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่พร้อมจะต่อสู้และต่อต้านโรคร้าย นั่นอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะช่วยให้ร่างกายของเราหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคร้ายที่อาจคุกคามชีวิตของเรา…

Sponsored Links