Sponsored Links

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

สำนวน ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก หมายถึง อบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีได้ง่ายกว่าอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่

สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบถึงการอบรมสั่งสอน ถ้าได้ทำตั้งแต่ยังเด็กแล้ว ย่อมจะง่ายกว่าการสั่งสอนอบรมคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ดังนั้นเมื่อสั่งสอนอะไรก็จะสามารถจดจำและปฏิบัติตาม ไม่ขัดขืนต่อต้านอะไรมากมาย ผิดกับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมักจะมีความคิด ความเชื่อเป็นของตนเอง ทำให้เกิดคำถามหรือต่อต้านการอบรมสั่งสอนได้ง่าย

สำนวนไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก มักถูกนำไปใช้ในหลายกรณีเช่น
– นี่คุณเราคงต้องรีบสอน อบรมนิสัยลูกตั้งแต่ตอนนี้นะ ปล่อยให้โตไปจะสอนยาก เหมือนที่โบราณบอกไว้ว่าไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
– พนักงานรุ่นเก่าที่นี่สอนยากสอนเย็นจริงๆ ไม่ค่อยสนใจเลย รู้แบบนี้เอาเวลาไปสอนเด็กๆดีกว่า ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากจริงๆ
– โบราณว่าไว้ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก ดังนั้นคุณครูทุกคนต้องตั้งใจสอนเด็กๆของเราให้เป็นคนดีเสียตั้งแต่เขาเรียนอยู่ชั้นอนุบาล อย่าคิดว่าเดี๋ยวโตค่อยสอนก็ได้

พบกับ ความรู้รอบตัว.สุภาษิต.คำคม.สำนวนไทย และ คำพังเพย มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links