Sponsored Links

ไขมันเกาะตับ คืออะไร อันตรายไหม ?

“ไขมันพอกตับ” ภัยร้ายที่มองไม่เป็น
หากพูดถึง“โรคตับอักเสบ” หรือ “ไวรัสตับ” ชนิดต่าง ๆ หลายคนคงคุ้นหูหรืออาจเคยประสบกับตนเองหรือผู้ที่ตนรู้จัก
แต่หากเราพูดถึง “ไขมันพอกตับ” ชื่อนี้คงเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคน แต่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าโรคนี้เป็นโรคที่ใกล้ตัว อาจเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบัน

fatty-liver

“ไขมันพอกตับ” คืออะไร
ไขมันพอกตับ(ไขมันเกาะตับ)เป็นภาวะที่ไขมันโดยเฉพาะไขมันประเภทไตรกรีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ไปอยู่ในเซลล์ตับมากกว่าร้อยละ10 ของน้ำหนักตับ โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้ดื่มสุรา และสำหรับผู้ป่วยบางส่วนที่ไขมันทำให้เกิดการอักเสบของตับเกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) ในที่สุดก็จะเป็น ตับแข็ง (Cirrhosis)

สาเหตุของการเกิดไขมันพอกตับ
ไขมันเกาะตับ มีสาเหตุสำคัญหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 • ไขมันในร่างกายสูงเนื่องจากร่างกายผิดปกติและไม่สามารถนำไขมันไปใช้เป็นพลังงานได้อย่าง เต็มที่
 • เกิดจากพันธุกรรม
 • การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ
 • เป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาจำพวกเคมีบำบัด ยาปฏิชีวนะ ต่อเนื่องเป็นประจำและใช้ในปริมาณที่สูง
 • อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไป เปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมันไตรกรีเซอร์ไรด์และสะสมอยู่ที่ตับ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำคาร์โบไฮเดรตไปใช้ได้หมด
 • การได้รับสารพิษ
 • การติดเชื้อ เช่น ไวรัสตับอักเสบ
 • ผลจากการลดน้ำหนักอย่างหักโหม

ลักษณะอาการของผู้ที่เป็น “ไขมันเกาะตับ”

 • อาการปวดแน่นชายโครงข้างขวา
 • เบื่ออาหาร รู้สึกท้องอืด ท้องเฟ้อ คล้ายอาหารไม่ย่อย
 • ท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจำ
 • อ่อนเพลียง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง
 • ในรายที่รุนแรงอาจมีอาการดีซ่าน (ผิวเหลือง และตาเหลือง) หรือคลื่นไส้ อาเจียน
 • ตรวจพบค่าเอนไซด์ตับ SGPT, SGOT สูงขึ้น(แสดงว่าตับมีอาการอักเสบ)
 • ระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

วิธีการป้องกันและดูแล “ไขมันเกาะตับ”

 • ควบคุมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูงทุกชนิด
 • ลดอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต คือ ข้าง แป้งและน้ำตาล
 • เน้นการรับประทานผักและผลไม้ทุกชนิดให้มาก
 • ลดอาหารประเภท “ทอด”
 • ควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในระดับปกติ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น การเป็น “ไขมันพอกตับ” เกิดจากการใช้ชีวิตปกติประจำวัน ของพวกเราเอง แต่เราอาจไม่เคยรู้ว่าการใช้ชีวิตในลักษณะใดจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราอย่างไรและมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นสุขภาพร่างกายของคนเราทุกคนนั้นจะดีหรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของแต่ละบุคคล เพราะปัจจุบันมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของเรา การใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นเป็นพิเศษ อาจช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยจากภัยของโรคร้ายได้…

Sponsored Links