Sponsored Links

ใน 1 ปีมีวันพระกี่วัน วันไหนบ้าง

วันพระวันพระ เป็นวันที่เหล่าพุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญใส่บาตรหรือไม่ก็เข้าวัดฟังธรรม ถือศีลกินผัก นั่งสมาธิ ปล่อยนกปล่อยปลา หรือทำบุญในรูปแบบอื่นๆตามแต่จะสะดวกกัน ในขณะที่บางท่านทราบแล้วแต่อีกหลายท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าในรอบ 1 ปี เรามีวันพระกี่วันกันแน่ วันนี้ทางเว็บ Knowledge2u.com ของเราจะมาเฉลยกันครับ

 

ในปีที่มีเดือนปกติ จะมีวันพระทั้งสิ้น 48 วัน แต่ถ้าปีไหนมีเดือน 8 สองครั้ง ก็จะมีวันพระ 52 วัน ดังต่อไปนี้ครับ
วันที่ 1 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (เดือน 1)
วันที่ 2 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย
วันที่ 3 : วันแรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย
วันที่ 4 : วันแรม 15 ค่ำ เดือนอ้าย (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 5 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (เดือน 2)
วันที่ 6 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่
วันที่ 7 : วันแรม 8 ค่ำ เดือนยี่
วันที่ 8 : วันแรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 9 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
วันที่ 10 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆะบูชา)
วันที่ 11 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
วันที่ 12 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 3 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 13 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
วันที่ 14 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
วันที่ 15 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
วันที่ 16 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 4 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 17 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
วันที่ 18 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
วันที่ 19 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
วันที่ 20 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 5 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 21 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
วันที่ 22 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)
วันที่ 23 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันที่ 24 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 25 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
วันที่ 26 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
วันที่ 27 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
วันที่ 28 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 7 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 29 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
วันที่ 30 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา)
วันที่ 31 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
วันที่ 32 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 33 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
วันที่ 34 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
วันที่ 35 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
วันที่ 36 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 9 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 37 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วันที่ 38 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
วันที่ 39 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
วันที่ 40 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 41 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วันที่ 42 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
วันที่ 43 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
วันที่ 44 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 11 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)
วันที่ 45 : วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
วันที่ 46 : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง)
วันที่ 47 : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
วันที่ 48 : วันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 (ถ้าเดือนไหนเป็นเดือนขาด จะใช้วันแรม 14 ค่ำ แทน)

ตามที่ได้กล่าวข้างต้นว่าปีใดที่มีเดือน 8 สองหน (เรียกว่าเดือนแปดหน้าและเดือนแปดหลัง) ในปีนั้นจะมีวันพระทั้งหมด 52 วัน โดยที่วันอาสาฬหบูชาจะเป็นวันขึ้น 15 ค่ำของเดือน 8 หลัง

เพื่อนๆได้ทราบจำนวนวันพระใน 1 ปีกันแล้วนะครับ แต่จะว่าไป การทำบุญตักบาตรนั้นไม่ต้องรอวันพระหรอกครับ สามารถทำได้ทุกวัน วันไหนสะดวกก็สามารถทำได้เลย…

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เรื่องน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links