Sponsored Links

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

สำนวน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว หมายถึง ดินแดนหรือพื้นที่ที่ความอุดมสมบูรณ์

สำนวนนี้มักถูกนำมาใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่หรือสถานที่ใดๆ โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าไม่ว่าจะไปตรงไหนก็มีอาหารให้กินไม่มีขาด ลงไปในน้ำก็มีปลา ลงไปในนาก็มีข้าว

คำสำนวนในน้ำมีปลาในนามีข้าว นิยมนำมาพูดถึงประเทศไทยของเรา ซึ่งถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำขอโลก มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลนอาหารเหมือนพื้นที่อื่นๆของโลก

ตัวอย่างการนำสำนวนในน้ำมีปลาในนามีข้าวไปใช้ เช่น
– เมืองไทยของเราอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ไปไหนไม่อดอยาก
– อยู่ที่ไหนก็ไม่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว เหมือนบ้านเรา
– จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดจังหวัดหนึ่งของไทยเลยนะเธอ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว แต่เดี๋ยวนี้พื้นที่เพาะปลูกกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไปมากแล้ว น่าเป็นห่วงจริงๆ

พบกับ ความรู้รอบตัว.สุภาษิต.คำคม.สำนวนไทย และ คำพังเพย มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links