Sponsored Links

โรคเกี่ยวกับไต มีอะไรบ้าง

ไต อวัยวะเล็กๆ ภายใน มีหน้าที่ขับของเสีย ขับปัสสาวะออกจากร่างกาย หากไตทำงานผิดปกติก็จะมีอีกหลายๆ โรคเกี่ยวกับไตตามมา วันนี้จะพาท่านมาทำความรู้จักกับโรคเกี่ยวกับไตชนิดต่างๆ กัน

Gray1123

โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นโรคเกี่ยวกับไตที่มีทั้งโรคกรวยไตอักเสบหรือโรคกระเพราะปัสสาวะอักเสบ โรคกรวยไตอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ คือที่กรวยไต ซึ่งเป็นท่อรวบรวมน้ำและของเสียที่ไตกรองออกมา การอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะ มักเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น โรคกระเพราะปัสสาวะอักเสบ เป็นการติดเชื้อที่กระเพราะปัสสาวะ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนของทางเดินปัสสาวะโดยติดเชื้อที่บริเวณทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง จะมีอาการปัสสาวะขัด ปวดแสบ ปวดท้อง และอาจปัสสาวะเป็นเลือดได้ โรคนี้รักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะรักษาตามอาการความรุนแรงของโรค

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป็นโรคเกี่ยวกับไตที่อาการเบื้องต้นจะมีอาการปวดหลังอย่างเฉียบพลันและปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย อาจมีเลือดปน หรือมีก้อนนิ่วหลุดออกมา บางรายอาจไม่แสดงอาการแต่สามารถตรวจพบได้เมื่อมีการตรวจสุขภาพหรืออัลตร้าซาวน์ โรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการสลายนิ่ว ผ่าตัด หรือทานยาปฏิชีวนะ ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นอยู่ และตำแหน่งที่อยู่ของก้อนนิ่ว

โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ จะแสดงอาการปวดหลัง เหนื่อย ปัสสาวะเป็นเลือด อาจตรวจพบด้วยการอัลตร้าซาวน์ การรักษาที่ดีที่สุดในระยะเริ่มต้น คือ การผ่าตัดเอามะเร็งออก

โรคเส้นเลือดฝอยที่ไตอักเสบ อาการที่แสดงให้เห็น คือ อาการบวมตามร่างกาย โดยเฉพาะหน้าและขา อาการร่วมของโรคนี้ ปัสสาวะเป็นฟอง เป็นเลือด ความดันโลหิตสูง อาจมีแผลในปากร่วมด้วย ขั้นตอนการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของโรค แต่การเจาะไตเพื่อตรวจจะมีประโยชน์มากในการรักษา

โรคไตวายเฉียบพลัน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว ช็อค สูญเสียเลือด โรคไตวายเฉียบพลันเป็นอาการของภาวะที่สูญเสียการทำงานของไตอย่างฉับพลันภายใน 2-3 วัน

โรคไตวายเรื้อรัง เป็นโรคเกี่ยวกับไตที่เกิดจากภาวการณ์ทำลายเนื้อไตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ในผู้ป่วยบางคนการทำงานของไตเสื่อมไปเรื่อยๆ จะถึงขั้นไตวายระยะสุดท้าย

นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ อีกหลายโรคเกี่ยวกับไต ซึ่งแต่ละโรคที่เกิดจากไตล้วนทำให้ไตทำงานผิดปกติ คุณควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี รวมทั้งอาหารการกินก็ควรจะดูแลให้ดี ยืดอายุการใช้งานไตของคุณเพื่อให้ไตของคุณอยู่กับคุณไปอีกนาน

Sponsored Links