Sponsored Links

โมก สรรพคุณและประโยชน์ของโมก

โมก

ต้นโมกเป็นไม้ดอกพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อได้แก่ โมก โมกบ้าน โมกดอกหอม โมกกอ โมกช้อน หลักป่า เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในประเทศไทย สามารถพบได้ตามป่าดงดิบ หรือป่าที่มีความชุ่มชื้น มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางไม่ผลัดใบ ใบเดี่ยวรูปหยัก ดอกเป็นช่อสีขาวออกตลอดปี ผลเป็นฝักยาวหัวและท้ายเรียวแหลม

ต้นโมกเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆได้แก่ เป็นยาช่วยในการเจริญอาหาร แก้โรคบิด เป็นยาระบาย รักษาโรคไต ขับน้ำเหลือง แก้พิษงู รักษาโรคเรื้อนและโรคผิวหนัง เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือน และวัด เนื่องจากดอกสวยงามมีกลิ่นหอม สามารถตัดแต่งรูปทรงได้ นอกจากนี้ยังนิยมนำดอกไปสกัดเป็นน้ำอบหรือย้ำปรุง เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคล ชื่อมีความหมายทางด้านศาสนาพุทธแปลว่า ความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง จึงจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง

Sponsored Links