Sponsored Links

โป๊ยกั๊ก สรรพคุณและประโยชน์ของโป๊ยกั๊ก

โป๊ยกั๊ก

โป๊ยกั๊ก จัดเป็นเครื่องเทศ และสมุนไพรของจีน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ โป๊ยกั๊กจีน จันทร์แปดกลีบ แปดแฉก เป็นต้น เดิมเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปเอเชีย บริเวณเขตร้อน มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน และประเทศเวียดนาม

โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ในรูปหอก ดอกเดี่ยวสีเหลือง ผลเป็นกลีบโดยรอบคล้ายรูปดาวหลายแฉก

มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงธาตุในร่างกาย แก้ไอ แก้ลมกองหยาบ ขับลมในลำไส้ แก้หืด ระงับความปวด เพิ่มสมรรถภาพให้กล้ามเนื้อ รักษาโรครูมาติสม์ บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ รักษาวัยทองในเพศชาย เพิ่มความต้องการทางเพศ เพิ่มน้ำนมสตรีหลังคลอดบุตร แก้ตะคริว เป็นต้น

โป๊ยกั๊กเป็นพืชที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมาย ทั้งแคลเซียมและธาตุเหล็กในปริมาณสูง รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย  อีกทั้งยังนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุงอาหาร

Sponsored Links