Sponsored Links

โด่ไม่รู้ล้ม สรรพคุณและประโยชน์ของโด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้ม เป็นพันธุ์ไม้ที่จัดเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านของไทยมาแต่โบราณ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ขี้ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม หนาดมีแคลน หญ้าสามสิบสองหาบ ยาอัดลม เป็นต้น โดยจัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับทานตะวัน มักพบได้ตามป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา

มีลักษณะเป็นพืชล้มลุก เมื่อถูกเหยียบหรือถูกทับจะดีดตัวขึ้นมาใหม่เหมือนปกติ ใบเดี่ยวรูปหอกกกลับหัว ดอกเป็นช่อสีม่วง ในปัจจุบันนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ยาสมุนไพรชนิดผง และชนิดแคปซูล ยาดองเหล้า เป็นต้น

โด่ไม่รู้ล้มมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อาการอ่อนเพลีย แก้กษัย ขับเหงื่อ บำรุงเลือด แก้ไข้จับสั่น แก้วัณโรค คลายเส้น แก้ปวดเมื่อย แกบวม แก้อักเสบ บำรุงกำหนัด บำรุงสมรรถภาพทางเพศ แก้กามโรค เป็นต้น

แม้จะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย แต่เป็นสมุนไพรที่ไม่เหมาะกับสตรีมีครรภ์

Sponsored Links