Sponsored Links

แคแสด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแคแสด

แคแสด

ต้นแคแสด มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ แคแดง ยามแดง เป็นต้น เดิมเป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาตอนใต้ จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับแคหางค่าง แคนา แคทะเล ปีบ เพกา รุ่งอรุณ ฯลฯ

โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ใบประกอบแบบขนนกรูปรี ผิวใบสากมือ ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่รูประฆังสีแสดหรือสีเลือดหมู ผลเป็นฝักคล้ายรูปเรือสีดำ

คนส่วนใหญ่นิยมนำดอกมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เหมือนกับแคบ้าน อีกทั้งยังนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน ตามที่สาธารณะ หรือสถานที่ราชการ เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม และสามารถให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร โดยนิยมนำเปลือก ผล ใบ และดอกมาใช้เพื่อรักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงธาตุในร่างกาย แก้บิด รักษาแผลเรื้อรัง พอกแผล รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรังต่างๆ เป็นต้น

Sponsored Links