Sponsored Links

เถาวัลย์เปรียง สรรพคุณและประโยชน์ของเถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกมากมาย ได้แก่ เครือตับปลา เครือตาปลา เครือไหล เถาตาปลา เครือหนังเขา ย่านเหมาะ พานไสน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เป็นพันธุ์ไม้ที่พบมากที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ เกาะพันตามต้นไม้ขนาดใหญ่ ใบปะกอบแบบขนนก ดอกเป็นช่อสีขาวตากซอกใบ

เถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย โดยสามารถใช้เถาและรากมาเป็นยารักษาโรคและอาการต่างๆได้แก่ แก้กระษัย เป็นยาอายุวัฒนะ รักษาไข้ แก้ไอ เป็นยาถ่าย แก้บิด ขับปัสสาวะ ขับระดูของสตรี รักษาอาการตกขาว ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ บำรุงกำลัง รักษาโรคอัมพฤกษ์ เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมนำยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อนมารับประทานเป็นผักสด ซึ่งมีรสชาติมัน นอกจากนี้สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจ และผู้ป่วยแผลในกระเพาะอาหาร ไม่ควรทานสมุนไพรชนิดนี้ เนื่องจากเถาวัลย์เปรียงมีสารที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

ปัจจุบันมีการนำเถาวัลย์เปรียงมาแปรรูปเป็น ยาแคปซูล ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยาสมุนไพร หรือทำเป็นยาแผนปัจจุบัน

 

Sponsored Links