Sponsored Links

อาบัติปาราชิก มีกี่ข้อ อะไรบ้าง

อาบัติปาราชิก คืออาบัติขั้นสูงสุดของพระสงฆ์ ซึ่งทำให้ขาดจากการเป็นพระในทันที

อาบัติปาราชิก มีอยู่ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้
1. เสพเมถุน หมายถึงการร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์
2. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน หมายถึงการขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นในราคา 5 มาสกขึ้นไป (5 มาสก = 1 บาท)
3. การพรากกายมนุษย์จากชีวิต หมายถึงการฆ่ามนุษย์ให้ตาย
4. การกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม หมายถึงการอวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตน เช่น อ้างว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ (ทั้งที่ไม่ได้เป็น) การอวดอ้างว่าไปเข้าเฝ้าพระอินทร์หรือเทวดา การอวดอ้างว่าตนเองเหาะเหินเดินอากาศได้ เป็นต้น

อาบัติปาราชิกนี้คือความผิดขั้นสูงสุดของพระสงฆ์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศีล 227 ข้อของพระสงฆ์) พระสงฆ์รูปใดที่ทำผิดในข้อหาปาราชิก จะถือว่าขาดจากความเป็นพระทันที ไม่ว่าจะมีผู้รู้เห็นหรือไม่ ดังนั้นถ้าเรากราบไว้ผู้ที่ต้องอาบัติปาราชิก (โดยที่เราไม่รู้ แต่เจ้าตัวรู้) ก็เปรียบได้กับว่าเรากราบไหว้คนห่มผ้าเหลืองเท่านั้น ไม่ได้กราบไว้พระสงฆ์ผู้เป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ประการใด

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เรื่องน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links