Sponsored Links

อาการตับอักเสบ เป็นยังไงนะ?

ลักษณะอาการของผู้ที่มีภาวะตับอักเสบ
“ตับ” ถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ในผู้ใหญ่ตับจะมีขนาดประมาณ 1 ใน 50 ของน้ำหนักตัว การทำงานของตับมีความซับซ้อนและมีหน้าที่หลายอย่าง ดังนั้น หากระบบการทำงานของตับเกิดการบกพร่อง เช่น มีภาวะตับอักเสบ ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยเช่นเดียวกัน แล้วอาการตับอักเสบ มีอาการยังไงละ ?

liver-image001ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : http://www.rakjung.com

ลักษณะอาการตับอักเสบ
1. สำหรับอาการของโรคตับอักเสบ โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีไข้นำมาก่อนร่วมกับอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย บางรายอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ต่อมาจะเริ่มมีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าเป็น “โรคดีซ่าน” ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์
2. อาการของผู้ป่วยตับอักเสบแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนจะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น อ่อนเพลีย ในบางคนจะมีอาการตัวเหลือง ตาขาวเป็นสีเหลืองร่วมด้วยหรือบางคนอาจมีอาการมากกว่านั้น เข่น เป็นไข้ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เบื่ออาหาร
3. บางรายมีอาการปวดท้องที่ตำแหน่งชายโครงด้านขวา ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด อาจพบว่ามีอาการคันตามผิวหนังหรือผื่นลมพิษก็เป็นได้

ลักษณะอาการตับอักเสบฉียบพลัน มีอาการแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ลักษณะอาการในระยะแรกเริ่ม
ผู้ป่วยจะมีลักษณะมีไข้ คล้ายไข้หวัดใหญ่ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร อาจมี
อาการท้องเสียหรือปวดบริเวณชายโครงขวา จะมีลักษณะอาการประมาณ 4-5วัน แต่ในบางรายอาจนานถึง 1-2 สัปดาห์

2. ลักษณะอาการในระยะที่สอง
มีลักษณะอาการที่เรียกว่า ”ดีซ่าน” คือจะมีอาการอ่อนเพลียคล้ายคนหมดแรง ตาเปลือง ตัวเหลือง คลื่นไส้ และอาจมีอาการ ตับบวมร่วมด้วย

3. ลักษณะอาการในระยะฟื้นตัว
อาการอ่อนเพลียอาจยังมีอยู่ แต่ลักษณะอาการในระยะที่ 1 และ 2 หายไป และไม่มี ลักษณะของอาการเหลือง ระยะอาการของช่วงนี้ประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ และบางรายอาจถึง 8 – 12 สัปดาห์

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นลักษณะอาการตับอักเสบ ดังนั้นหากเรามีความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาการหรือมีเหตุบ่งชี้ได้ว่าเราเริ่มที่จะมีลักษณะอาการของผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบ ก็ย่อมทำให้เราสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีและอาการอาจไม่เลวร้ายจนไม่สามารถที่จะรักษาได้…

Sponsored Links