Sponsored Links

หลิว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหลิว

หลิว

หลิว มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ลิ้ว หยั่งลิ้ว เป็นต้น เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสวยงาม อีกทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยา มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน มักพบได้ตามริมแม่น้ำ

มีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นผลัดใบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ชอบแสงแดดจัด ใบเดี่ยวรูปหอกแคบยาวรี หลังใบมีสีเขียวส่วนท้องใบเป็นสีขาว ดอกเดี่ยวไม่มีกลีบ

โดยหลิวมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ ลดไข้ ขับลม ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้ตับอักเสบ แก้อาการบวมน้ำ รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก รักษาฝีคัณฑสูตร แก้ปวด เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนจีนในเรื่องความเป็นสิริมงคล

Sponsored Links