Sponsored Links

หมากผู้หมากเมีย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ปูหมาก หมากผู้ มะผู้มะเมีย เทียซู่ ทิฉิ่ว เป็นต้น โดยเป็นพันธุ์ไม้ที่มีหลากหลายชนิดด้วยกัน มักพบได้ตามบริเวณที่ชุ่มชื้น หรือบริเวณใกล้แหล่งน้ำ

โดยมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก เป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง มีลำต้นตั้งตรง ใบเป็นรูปยาวรี มีสีแดงเขียวและสีแดงม่วง โดยลักษณะสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วย ดอกเป็นช่อสีม่วงแดง หรือสีชมพูสลับด้วยสีเหลืองอ่อน ผลทรงกลม

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ใบมีสีสันสวยงาม มีความโดเด่น อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ ฟอกเลือด แก้พิษกาฬ แก้ไข้หวัด แก้โลหิตกำเดา แก้บิด แก้เจ็บกระเพาะ แก้ประจำเดือนมามาก แก้ปัสสาวะเป็นเลือด แก้ถ่ายเป็นเลือด แก้ริดสีดวงทวาร แก้ปวดบวมอักเสบ แก้ฟกช้ำดำเขียว เป็นต้น แต่เป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์

Sponsored Links