Sponsored Links

หนุมานนั่งแท่น สรรพคุณและประโยชน์ของว่านหนุมานนั่งแท่น

หนุมานนั่งแท่น

หนุมานนั่งแท่น หรือว่านหนุมานนั่งแท่น จัดเป็นพืชจำพวกว่านชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หัสละมานนั่งแท่น ว่านเลือด ว่านหนุมาน เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง

โดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้พุ่ม มีเหง้ากลมยาวอยู่ใต้ดิน มีน้ำยางสีขาวขุ่น ใบเดี่ยวรูปไข่กว้าง ดอกเป็นช่อสีส้มหรือสีแดง ผลทรงกลมรูปกระสวยสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีดำ

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน อีกทั้งยังจัดเป็นว่านมงคลชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องความอยู่ยงคงกระพัน

รวมทั้งมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร โดยนิยมนำเหง้าและน้ำยางมาใช้เพื่อรักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงพละกำลัง ฟอกโลหิต รักษาบาดแผล รักษาฝี แก้อาการเคล็ดขัดยอก ช่วยสมานแผล เป็นต้น แต่จัดเป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่ง โดยน้ำยางและเมล็ดจะมีพิษ ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้

Sponsored Links