Sponsored Links

หญ้าแพรก สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าแพรก

หญ้าแพรก

หญ้าแพรกจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นมากมายได้แก่ หญ้าแผด หญ้าเป็ด หนอเก่เค ทิซั่วเช่า หริต เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียและยุโรป เติบโตได้ดีในอากาศร้อนและอากาศอบอุ่น พบได้ตามพื้นที่แห้งแล้ง มีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้จำพวกหญ้า ต้นขนาดเล็ก อายุหลายปี ใบกระจุกตามลำต้นรูปหอกเรียว ดอกเป็นช่อกระจะเป็นเส้นสีเขียวหรือสีม่วง

หญ้าแพรกมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ แก้โรคเบาหวาน แก้ลมชัก แก้ไข้พิษ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับลม แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้ริดสีดวงทวาร แก้อาการบวมน้ำ เป็นยาห้ามเลือด แก้โรคหนองเรื้อรัง แก้อาการปวดข้อ แก้อัมพาต เป็นต้น

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์พวกกระบือ วัว แกะ แพะ รวมทั้งนิยมปลูกเพื่อคลุมหน้าดิน เนื่องจากช่วยป้องกันการชะล้างดินได้ดี นอกจากนี้ยังจัดเป็นพืชมงคลชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู โดยเป็นสัญลักษณ์ของความแตกฉานในสรรพวิชา

Sponsored Links