Sponsored Links

หญ้าแฝก สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าแฝกหอม

หญ้าแฝก

หญ้าแฝก เป็นพืชที่มีหลากหลายชื่อบ้างเรียกกันว่า หญ้าแฝกหอม แกงหอม หรือแคมหอม แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่น

เป็นพืชพื้นบ้านของประเทศไทยมีหลากหลายชนิด แต่ในประเทศไทยพบ 2 ชนิดคือ หญ้าแฝกหอมหรือหญ้าแฝกลุ่ม และหญ้าแฝกดอน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

หญ้าแฝกมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย จัดเป็นไม้จำพวกหญ้า มีลักษณะเป็นกอแฝกขนาดใหญ่ รากเป็นระบบรากฝอย ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ดอกเป็นรวงสีม่วง

มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคมากมายได้แก่ รักษาโรคประสาท ช่วยให้นอนหลับ ช่วยให้สงบ บำรุงโลหิต แก้ไข้  แก้ปวดท้อง แก้ร้อน ทำให้กระชุ่มกระชวย แก้อาการปวดเมื่อย เป็นต้น

นอกจากนี้ในส่วนรากประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหย คนจึงนิยมนำไปทำเป็นเครื่องหอม หรือสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย

ปัจจุบันมีการนำไปแปรรูปเป็น เครื่องสำอาง หัตถกรรมและอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งนิยมปลูกเพื่อเป็นแนวกันน้ำ และแก้ปัญหาดิน เนื่องจากเป็นพืชที่มีความทนทานต่อทุกสภาพ และสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้

Sponsored Links