Sponsored Links

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

สุภาษิต สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง หมายถึง ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญก็ยังพลาดพลั้งได้

สุภาษิตคำนี้คนโบราณท่านเปรียบสอนใจเอาไว้ให้เป็นคนที่ไม่ประมาท ไม่หลงตัวเอง ดังที่ว่าสี่ตีนหมายถึงสัตว์สี่เท้าที่มั่นคงกว่าคน ก็ยังสามารถก้าวพลาดได้ อีกทั้งนักปราชญ์ผู้แก่กล้าและหยั่งรู้ก็ยังสามารถพลาดหลั้งได้เช่นกัน

ดังนั้นเมื่อเรามีความประมาท ถือตน หยิ่งพยอง ย่อมนำความพินาศ ความผิดพลาดและความหายนะมาสู่ตนได้เสมอดังคำว่าสี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้งนั่นเอง

ตัวอย่างของสุภาษิตสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง เช่น
– นี่ลูก คนเราทำอะไรต้องรอบคอบ ระมัดระวัง จำเอาไว้นะว่าสี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
– นี่เธอ อาจารย์จะสอนให้ คนเราอย่าผยองตนเองว่าเป็นผู้รู้ ไม่ฟังคนอื่น ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่อง สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะจำเอาไว้ ดังนั้นจงอ่อนน้อมถ่อมตนและขยันเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

พบกับ ความรู้รอบตัว.สุภาษิต.คำคม.สำนวนไทย และ คำพังเพย มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com ครับ…

Sponsored Links