Sponsored Links

สารภี สรรพคุณและประโยชน์ของสารภี

สารภี

สารภี เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สารภีแนน ทรพี สารพี สร้อยพี เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับกระทิง ส้มแขก รงทอง มังคุด มะดัน ฯลฯ มีถิ่นกำเนิดในประเทศพม่า ไทย อินโดจีน และคาบสมุทรมาเลเซีย พบได้ตามป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบ

โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบ ลำต้นมียางสีครีมหรือสีเหลืองเล็กน้อย เนื้อไม้สีน้ำตาลปนแดง ใบเดี่ยวรูปรีแกมขอบขนาน ดอกเดี่ยวเป็นช่อสีขาว มีกลิ่นหอมเป็นอย่างมาก ผลรูปทรงกระสวยสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม

จัดเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย โดยปรากฏอยู่ในตำรับยา “พิกัดเกสรทั้งห้า”, “พิกัดเกสรทั้งเจ็ด”, “พิกัดเกสรทั้งเก้า” อีกทั้งยังมี ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงหัวใจ ช่วยขยายหลอดเลือด บำรุงเส้นประสาท บำรุงกำลัง ช่วยเจริญอาหาร รักษาอาการธาตุไม่ปกติ แก้โลหิตพิการ แก้ไข้ ขับปัสสาวะ บำรุงครรภ์ ใช้เป็นยาหอม เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ร่มเงา ดอกและพุ่มใบดูสวยงาม อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องความเป็นสิริมงคล

ปัจจุบันมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ทำน้ำผลไม้ ไวน์ แยม ชาสำเร็จรูป น้ำหอม เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น

Sponsored Links