Sponsored Links

สัก สรรพคุณและประโยชน์ของสัก

ต้นสัก

สัก หรือ ต้นสักทอง (ไม้สักทอง) มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ลาว และไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบเดี่ยวรูปรีกว้าง ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ ผลทรงกลมแป้น นับเป็นไม้มงคล มีส่วนประกอบของทองคำปนอยู่ พบได้ตามป่าเบญจพรรณ

โดยสักมีสรรพคุณมากมาย ส่วนใหญ่นิยมนำใบ เนื้อไม้ ดอก เปลือกไม้ และเมล็ดมาช่วยในการรักษาโรคต่างๆ ได้แก่ ลดระดับน้ำตาลในเลือด แก้พิษโลหิต บำรุงโลหิต แก้อาการอ่อนเพลีย รักษาโรคตา แก้เจ็บคอ แก้ไข้ ขับลม ขับพยาธิ ขับปัสสาวะ รักษาประจำเดือนมาไม่ปกติ รักษาโรคผิวหนัง บรรเทาอาการบวม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการนำไม้สักมาใช้ประโยชน์เป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือแปรรูปไปใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน มีหลายเกรด ขึ้นอยู่กับความแข็ง ความเหนียว และการตกแต่งเนื้อไม้ รวมทั้งมีราคาค่อนข้างสูง

ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ต้นสัก โดยพบว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่หาได้ยากเนื่องจากมีการตัดไปใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก และเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโต

Sponsored Links