Sponsored Links

ศาลแพ่งคือใคร มีหน้าที่อะไร

ศาลแพ่งศาลแพ่ง คือศาลประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งหรือคดีเกี่ยวกับเงินๆทองๆนั่นเอง ศาลแพ่งหรือเรียกอีกชื่อว่าศาลผู้บริโภค มีหน้าที่หลักในการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอง เรื่องหนี้สิน การขอให้ชำระหนี้ เหล่านี้เป็นต้น โดยจะพิจารณามูลหนี้ไปตาม คำร้อง/คำโต้แย้ง ของคู่ความทั้งสอง คือฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้

ในการตัดสิน ศาลจะใช้หลักหรือข้อกฏหมายมาตราต่างๆเป็นตัวพิจารณา เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็จะออกเป็นคำสั่งเป็น “คำพิพากษา” เพื่อบังคับให้ใช้หนี้ระหว่างกัน โดยเสียดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด ซึ่งศาลจะใช้ดุลยพินิจและสั่งให้ว่าต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด

ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนใดมีปัญหาเรื่องหนี้สินกับใครก็ตามแล้วตกลงกันไม่ได้ การฟ้องต่อศาลแพ่งจะเป็นทางออกที่ดีและยุติธรรมที่สุดครับ

พบกับ ความรู้รอบตัว และ สาระน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com

Sponsored Links