Sponsored Links

ว่านหางช้าง สรรพคุณและประโยชน์ของว่านหางช้าง

ว่านหางช้าง

สมุนไพรว่านหางช้าง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ว่านมีดยับ ว่านแม่ยับ ตื่นแจะ ว่านพัดแม่ชีม เป็นต้น โดยเป็นพืชคนละชนิดกันกับว่านหึงเพชร

สมุนไพรว่านหางช้างมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี มีเหง้าเลื้อยขนานไปกับพื้นดิน ใบเดี่ยวรูปดาบ ดอกเป็นช่อปลายยอดสีเหลืองส้ม ผลรูปไข่กลับ

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกสวยงาม อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้สมุนไพรว่านหางช้างยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร สามารถใช้ในการรักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ บำรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร แก้ไข้ แก้อาการไอ แก้เจ็บคอ ขับเสมหะ แก้ท้องผูก แก้ท้องมาน เป็นยาระบาย แก้ระดูพิการ แก้ท้องมาน รักษาฝี เป็นต้น

Sponsored Links