Sponsored Links

ว่านสี่ทิศ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศเป็นพันธุ์ไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับดอกพลังพลึง โดยมีลักษณะเป็นไม้ดอก เป็นพุ่ม มีลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดินคล้ายหอมใหญ่ ใบเดี่ยวคล้ายรูปหอกเรียวยาวสีเขียวสด ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่หลากหลายสีสันได้แก่ สีแดง ชมพู และขาว เป็นต้น แต่เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีอายุสั้น เมื่อปลูกจึงต้องดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดี

ว่านสี่ทิศเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาฝีต่างๆ โดยการนำมาผสมกับเหล้า สามารถรักษาได้ทั้ง ฝีมะม่วง ลำมะลอก ฝีหัวเดือย ฝีมะตอย และฝีประคำร้อย

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตา อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต และเสริมดวงให้แก่ผู้ปลูก จึงถือว่าว่านสี่ทิศเป็นว่านมงคลชนิดหนึ่ง

Sponsored Links