Sponsored Links

ว่านมหากาฬ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านมหากาฬ

ว่านมหากาฬ

ว่านมหากาฬ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีหลายชนิดด้วยกัน โดยสามารถแบ่งออกตามสีได้ 3 ชนิดคือ สีเขียวล้วน สีแดงเข้ม และสีแดงเรื่อๆ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ คำโคก หนาดแห้ง ผักกาดกบ ผักกาดนกเขา ผักกาดกบ ดาวเรือง แจะออเมีย เป็นต้น

โดยมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก เลื้อยไปตามพื้นดิน มีหัวอยู่ใต้ดิน รากเนื้อนิ่มอ่อน เปลือกรากเป็นสีเหลือง ใบเดี่ยวรูปหอกกลับ ขอบใบหยัก ผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข้มปนสีน้ำตาลอมม่วง ด้านล่างใบเป็นสีเขียว ส่วนใบอ่อนมีม่วงแก่ ดอกเป็นช่อสีส้มเหลือง

มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ใช้รักษาโรคและอาการต่างๆ ได้แก่ เป็นยายเย็น ดับพิษร้อน แก้ไข้ แก้เลือดกำเดา แก้อาเจียนเป็นเลือด ห้ามเลือด รักษางูสวัด รักษาแผลพุพองและฝี คลายเส้น แก้เคล็ดขัดยอก เป็นต้น

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ใบมีลวดลายและสีสันสวยงาม อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องความเป็นสิริมงคล

Sponsored Links