Sponsored Links

ว่านนางคำ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านนางคำ

ว่านนางคำ

ว่านนางคำ เป็นสมุนไพรที่ได้ชื่อว่าเป็น “พญาว่าน” เนื่องจากมีสรรพคุณแก้พิษของว่านได้ทั้งปวง โดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก มีเหง้าสีเหลืองอยู่ใต้ดิน เหง้ามีกลิ่นหอม ใบเดี่ยวรูปหอกกว้าง ใต้ท้องใบมีขน ดอกเป็นช่อเชิงลดสีชมพู  จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับกระชาย ข่า ขมิ้น ว่านรากราคะ ฯลฯ

โดยว่านนางคำสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณและลักษณะของลำต้นแตกต่างกัน คือ

– ว่านนางคำ ชนิดต้นสีแดง หัวมีสีเหลือง มีสรรพคุณช่วยกระทุ้งพิษในร่างหาย แก้ฟกช้ำบวม แก้พิษว่านอื่นๆ

– ว่านนางคำ ชนิดต้นสีเขียว หัวมีสีขาว มีสรรพคุณแก้พิษว่านทั้งปวง

– ว่านนางคำ ชนิดต้นสีเขียว หัวมีสีเหลืองเข้ม นิยมปลูกกันทั่วไปมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง แก้ปวด แก้ฟกช้ำ สมานแผล ฯลฯ

โดยว่านนางคำจะมีลักษณะคล้ายกับขมิ้นชัน แต่แตกต่างกันที่กลิ่นและรสชาติอย่างชัดเจน โดยว่านนางคำจะมีกลิ่นหอมเย็นๆ และมีรสชาติฝาด ส่วนขมิ้นชันจะมีกลิ่นหอมร้อนๆ และมีรสชาติเผ็ดปร่า

คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือนตามริมน้ำ หรือริมทางเดิน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยในเรื่องความเป็นสิริมงคล

ปัจจุบันนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ว่านนางคำผง มาร์กหน้า โลชั่นบำรุงผิว สบู่สมุนไพร ยากันยุง เป็นต้น

Sponsored Links