Sponsored Links

วาฬสีน้ำเงิน สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วาฬสีน้ำเงินวาฬสีน้ำเงิน (Blue Whale) เป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในโลก ไม่จัดอยู่ในกลุ่มปลาเนื่องจากเป็นสัตว์เลือดอุ่นและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลลึกทั่วไป เจ้าวาฬกลุ่มนี้ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ไม่มีอันตรายกับมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ อาศัยกินแพลงก์ตอนหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กๆเป็นอาหารเท่านั้น

ลักษณะทั่วไปของวาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงิน ยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเล มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Balaenoptera musculus เป็นสัตว์เลี้ยงลูกลูกด้วยนม ไม่จัดเป็นพวกปลา เนื่องจากเป็นสัตว์เลือดอุ่น เมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง 30 เมตร หรือเท่ากับตึกสูง 7-8 ชั้น หนักได้ถึง 200 ตัน (อ่านไม่ผิดครับ 200 ตัน หรือ 200,000 กิโลกรัม!!) และจาการศึกษายังพบว่าวาฬสีน้ำเงินมีลิ้นอันใหญ่โตเท่ากับช้างขนาดใหญ่ 1 ตัวและมีหัวใจขนาดเท่ากับรถเก๋ง 1 คันเลยทีเดียว

วาฬสีน้ำเงิน

แหล่งที่อยู่ของวาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงินสามารถพบได้ทั่วไปในทะเลเปิดแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย รวมถึงในมหาสมุทรแอนตาร์กติกาอันเยือกเย็นด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งหาอาหารแล้ว ยังเป็นแหล่งสำหรับการสืบพันธุ์และการดูแลลูกด้วย โดยที่ลูกวาฬสีน้ำเงินที่เกิดใหม่จะมีน้ำหนักแรกเกิดราว 3-4 ตัน และด้วยการกินน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียว จะทำให้น้ำหนักของลูกวาฬเพิ่มขึ้นถึงชั่วโมงละ 4 กิโลกรัม!

ลูกวาฬสีน้ำเงิน

อาหารของวาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงินก็เหมือนกับวาฬทั่วไปที่ชอบกินอาหารจำพวกตัวเคยและแพลงก์ตอนขนาดเล็ก รวมถึงพวกปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก ซึ่งด้วยน้ำหนักตัวที่มากมายนับแสนกิโลกรัม ทำให้ปริมาณอาหารที่ต้องการในแต่ละวันสูงมากขึ้นไปด้วย

แพลงก์ตอน อาหารของวาฬสีน้ำเงิน

อาหารของวาฬสีน้ำเงิน

ภาพรวมการดำรงอยู่ของวาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงินเหลืออยู่ในธรรมชาติราว 2,300 ตัวเท่านั้น ซึ่งถือว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก สาเหตุก็เนื่องมาจากการล่าของมนุษย์เพื่อต้องการเนื้อและไขมันของพวกมัน ทำให้ปริมาณของวาฬสีน้ำเงินที่เคยชุกชุม ลดปริมาณลงอย่างน่าใจหาย แต่ปัจจุบันได้เกิดกระแสต่อต้านการล่าวาฬขึ้นทั่วโลก ทำให้สถานการณ์ของพวกมันดีขึ้นเป็นลำดับ

พบกับ ความรู้รอบตัว และ เรื่องน่ารู้ มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com

Sponsored Links