Sponsored Links

ล้อแม็กคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ล้ออัลลอยล้อแม็ก คือ ล้อรถยนต์ที่ผลิตจากแมกนีเซี่ยมอัลลอย (Magnesium Alloy) นั่นเอง ล้อแม็กแต่เดิมผลิตขึ้นมาจากแมกนีเซี่ยมเป็นหลัก แต่เกิดการกัดกร่อนได้ง่ายและราคาแพง จึงได้มีการคิดค้นหาวัสดุผสมที่มีคุณสมบัติดีขึ้นและราคาถูกลง คุ้มค่าในการผลิตเพื่อการค้า ในที่สุดจึงได้โลหะผสมอลูมิเนี่ยมอัลลอย และ แมกนีเซี่ยมอัลลอยขึ้นมา

เมื่อนำเจ้าอลูมิเนี่ยมอัลลอยและแมกนีเซี่ยมอัลลอยมาผลิตเป็นล้อแม็กที่มีความสวยงามและทนทาน แต่ยังคงเรียกกันติดปากว่า “ล้อแม็ก” เช่นเดิม…

ล้อแม็ก

ประโยชน์ของล้อแม็ก
ล้อแม็กไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเท่านั้นะครับ แต่ยังช่วยด้านอื่นอีกมากมาย เช่น ให้ความแข็งแรงทนทานมากกว่าล้อที่เป็นกระทะเหล็ก มีน้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดีจึงช่วยลดการระเบิดของยางได้ อีกทั้งยังช่วยให้เบรกได้ดีขึ้นอีกด้วย เป็นต้น

พบกับ ความรู้รอบตัว และ ความรู้ทั่วไป มากมายได้ทุกวันที่ knowledge2u.com

Sponsored Links